DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT STRĂŞENI
 
   
MENIUL PRINCIPAL
NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
PLANIFICARE
EVALUARE
ACTE NORMATIVE
CONCURSURI
LINCURI UTILE
CONTACTE
SIME
 

CĂUTAREIIC
ISE
PRESCOLAR
PRODIDACTICA
UPSC
UST

USEFSNOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
 

25.03.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr. 06/13-256 din 13.03.2015 referitor la elaborarea bazei de date unice a arhivelor instituțiilor de învățămînt. Informația va fi expediată la adresa volosciuc2012@mail.ru.


În atenția managerilor școlari și a profesorilor de LLR. Pe data de 01.04.2015, la gimn. Cojușna va avea loc ședința grupului de experți raionali la disciplină. Lista se anexează
1. Prodan Maria
2. Condrea Zinaida
3. Iacob Maia
4. Costov Ludmila
5. Josanu Tamara
6. Nastea Svetlana
7. Ciorăscu Lilia
8. Mogîldea Valentina
9. Pascal Alexandra
10. Certan Ala
11. Beț Raisa
12. Ghiaur Victoria
Metodist Condrea Ion.


Urmare a verificării a datelor introduse în SAPD de către instituţiile de învăţămînt au fost identificate erori de următorul tip:
1.Pentru unii candidaţi restanţieri nu este pusă bifa „promoţie anterioară”;
2.Pentru unii candidaţi restanţieri, care au fost eliminaţi în sesiunea de examene 2014, sînt introduse notele de la probele de examen;
3.Pentru unii candidaţi restanţieri este modificată disciplina la solicitare sau limba străină;
4.Pentru unii candidaţi restanţieri sînt introduse greşit notele medii din planul cadru;
5.Pentru unii candidaţi restanţieri sînt introduse greşit notele (recunoscute) de la probele promovate în sesiunile anterioare;
6.Pentru unii candidaţi restanţieri sînt introduse note la probe de examen care nu au fost promovate în sesiunile anterioare;
7.Pentru unii candidaţi este greşit selectat tipul candidatului etc.

Verificarea on-line a datelor candidaţilor introduse în SAPD, desfăşurată în perioada 20-30 martie, care se realizează în conformitate cu prevederile din Secţiunea 5, Cap.II, Secţiunea 4, Cap.III a Instrucţiunii privind procedurile de administrare a Sistemului Automatizat de Prelucrare a Datelor, trebuie să elimine aceste erori, precum şi alte tipuri de erori dacă acestea există. Demersurile instituțiilor învăţămînt, referitoare la corectarea erorilor identificate la verificare, se prezintă, în termen de 2 zile de la identificarea erori. Demersul va conţine anexat documentele corespunzătoare pentru corectarea datelor: demersul de la instituţia de învăţămînt, nota explicativă a directorului instituţiei de învăţămînt, copii autentificate ale documentelor confirmative (pagini din catalog, cererea candidatului, borderouri de notare, etc).

24.03.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, pînă la data 30.03.2015 se va prezenta la Direcția învățămînt (bir. 208), dosarele cu cazurile speciale (cl 9, cl 12) pentru sesiunea de examen 2015.

23.03.2015

În atenția învățătorilor de clase primare , seminarul preconizat pentru data de 24.03.2015 se transferă pentru 25.03.2015.

20.03.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, la data de 27.03.2015, în incinta L.T. „Mihai Eminescu” Strășeni, se va desfășura un seminar organizat de Universitatea „Constantin Stere”, ora 1300 cu genericul „Universitatea „Constantin Stere”- o universitate pentru tine”. Se prezintă directorii și profesorii de fizică, informatică, matematică.


În atenția managerilor școlari, Scrisoarea Ministerului Educației nr. A-11/926 din 19.03.2015 referitor la verificarea datelor în SAPD.

17.03.2015

În atenția profesorilor de l. franceză, seminarul raional va avea loc la data de 19.03.2015, în incinta L.T. „Universul” Scoreni. Pornirea este de la Consiliul Raional Strășeni, ora 0810.


În atenția managerilor școlari, Scrisoarea Ministerului Educației nr. A-11/921 din 16.03.2015 referitor la testarea candidaților la examenele de absolvire.

16.03.2015

În atenția managerilor școlari, Ordinul Direcției învățămînt nr.74 din 13.03.2015 referitor la cursuri de instruire în domeniul protecției civile.

13.03.2015

În atenția managerilor școlari, Ordinul Direcției învățămînt nr.71 din 13.032.2015 referitor la cursuri de instruire în domeniul protecției civile.

11.03.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca Regulamentul de organizare și desfășurare a spartacheadei a IX-a raionale a lucrătorilor din sfera învățămîntului din raion.

În atenția managerilor școlari, De pe ancorele alăturate se vor descărca formularele pentru candidații la sesiunea 2015 gimnaziu și participanții la evaluarea finală datele se vor completa și expedia prin poșta electronică pînă la data de 13.03.2015. Varianta împrimată cu semnătură șii ștampilă se va prezenta pînă la 16.03.2015 (bir. 208). Atenție nu se permite modificarea formularelor.

10.03.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și a profesorilor de LLR, pe data de 18.03.2015, în incinta L.T. Romănești, va avea loc seminarul didactico-metodic al profesorilor de LLR. se prezintă cîte un profesor de la fiecare catedră de specialitate. Plecarea la seminar se preconizează la orele 0750 din fața Consiliului Raional.

09.03.2015

În atenția profesorilor de educația plastică, seminarul raional va avea loc la data de 12.03.2015, ora 0830, în incinta L.T. „Ion Criangă” Micleușeni. Pornirea este de la gara feroviară Strășeni, ora 0740.


În atenția instituțiilor de învățămînt, campionatul la volei (băeți) se contramandează pentru data de 22.03.2015, gimn. „Mihai Viteazul”.


În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt și a profesorilor de educație fizică, la data de 10.03.2015 ora 0815, în incinta L.T. „Ion Inculeț” se va desfășura seminarul cu profesorii de educație fizică.

02.03.2015

În atenția managerilor școlari, Prescripția medicală nr.13 din 02.03.2015 referitor la neadmiteria răspîndirii infecțiilor căilor respiratorii.


În atenţia instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-204 din 02.03.2015 referitor la întreprinderia măsurilor antiepidemice.

26.02.2015

În atenția managerilor școlari, Ordinul Direcției învățămînt nr.47 din 24.02.2015 referitor la prevenirea maladiilor infecțioase.


În atenţia instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr.91 din 24.02.2015 referitor la stabilirea tirajelor titlurilor de manuale tentru ediția 2015.

23.02.2015

În atenţia instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.41 din 23.02.2015 referitor la prezentarea dosarelor solicitanților de grade didactice întîi și superior în anul de studii 2014-2015.

20.02.2015

În atenția factorilor cointeresați, Ordinul Direcției învățămînt nr.39 din 19.02.2015 referitor la cursuri de instruire în domeniulprotecției civile pentru managerii instituțiilor de învățămînt.


În atenția factorilor cointeresați, Scrisoarea Ministerului Educației nr.03/13-183 din 18.02.2015 referitor la ziua ușilor deschise în incinta Universității de Stat din Moldova.


În atenția managerilor de liceu, informația cu privire la situația candidaților la bacalaurea 2015 (pentru cl.X,XI) se va prezenta la Direcția învățămînt conform orarului alăturat :
1. LT"I.Creangă" - 25.02.2015
2. LT Zubreşti - 25.02.2015
3. LT Romăneşti - 26.02.2015
4. LT"Universul" - 26.02.2015
5. LT Sireţi - 27.02.2015
6. LT"I.Inculeţ" - 27.02.2015
7. LT"M. N. Vornicescu" - 02.03.2015
8. LT"A.Russo" - 02.03.2015
9. LT"N.Necrasov" - 03.03.2015
10. LT"I.Vatamanu" - 04.03.2015
11. LT"M.Eminescu" - 05.03.2015

Informația va conține anexa 1 (SAPD), copiile situației pentru clasele X, XI (confirmate cu ștampilă și semnătura managerului), acte confirmatoare în caz de excepții.

19.02.2015

În atenţia instituțiilor de învățămînt, pe data de 25 februarie, ora 1000, Strășeni, va avea loc întrunirea catedrei LLR. Prezența tuturor cadrelor didactice de profil este obligatorie. Ședința se va desfășura în incinta L.T. „Nicolai Nekracov”.

17.02.2015

În atenţia instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Inspectoratului General de Poliție nr.1881 din 16.02.2015 referitor la asigurarea Securității bunurilor materiale din instituțiile de învățămînt.

16.02.2015

În atenţia instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.32 din 16.02.2015 referitor la organizarea testării pe eșantion.

14.02.2015

În atenția factorilor cointeresați de pe ancorele alăturate puteți descărca rezultatele olimpiadei raionale din 14.02.2015
Informatica
Educația plastică
L Engleză
L Franceză
Biologia
Istoria
Fizica


În atenţia instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.31 din 13.02.2015 referitor la organizarea și desfășurarea concursului raional „Pedagogul Anului -2015”.

11.02.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, la olimpiada de educație plastică, 14.02.2015 participanții se prezintă cu: creion, radieră, guaș, acuarelă, pensule.


În atenţia instituțiilor de învățămînt, Demersul Ministerului Educației nr.02/226 din 03.02.2015 referitor la consilierea în carieră.

07.02.2015

În atenția factorilor cointeresați de pe ancorele alăturate puteți descărca rezultatele olimpiadei raionale din 07.02.2015
L. rusă
Chimia
Matematica
Geografia 09 Geografia 10 Geografia 11 Geografia 12
Educația tehnologică
L. Română
Clase primare

06.02.2015

Seminarul directorilor adjuncți pentru educație de la data de 13.02.2015 se transferă pentru data de 20.02.2015 orele 1200 , Consiliul Raional.

05.02.2015

REGULAMENTUL desfăşurării competiţiilor sportive între elevi pentru anul de studii 2014-2015 în raionul Străşeni .

04.02.2015

CTICE organizeaza cursul de zi "Metodica predarii informaticii. Curs de perfectionare I" unde beneficiarii cursului sint profesori de informatica incepatori si aspiranti ai gr. did. 2.
Perioada: 09.02.15 - 28.02.15
Orarul: Luni - Vineri orele 0900 - 1650
Plata - cursul este GRATIS
Nr. ore - 150 (Credite - 20)
Cazare: CTICE nu ofera cazare
Inscrierea o puteti faci aici.


În atenţia Directorilor de instituţii şi responsabililor de insoţire a copiilor! Vă informăm despre asigurarea prezenţei elevilor la Olimpiadele şcolare raionale la orele 900 pentru unele instrucţiuni ce ţin de desfăşurarea lor. Totodată se anunţă concursanţii despre interzicerea accesului în sălile de clasă cu telefoane mobile. Nu ne asumăm responsabilităti de depozitare şi păstrarea telefoanelor.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.09/15-11 din 05.01.2015 referitor la necesarul de cadre. Informația se va completa în formularul Excel și se va expedia pe adresa volosciuc2012@mail.ru pînă la data de 06.02.2014. Varianta imprimată, vizată de manager bir.208.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-96 din 31.01.2015 referitor la desfășurarea sărbătorii Ziua Siguranței pe Internet.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.06/13-104 din 03.02.2015 referitor la resursele TIC din instituțiile de învățămînt. Informația va fi completată în regim de urgență în formulatul excel și expediată la adresa di.straseni@gmail.com, pînă la data de 06.02.2014

.

În atenția managerilor de liceu, de pe ancora alăturată puteți descărca materialile de la seminarul din 04.02.2014 cu responsabilii de administrarea SAPD .

03.02.2015

În atenția factorilor cointeresați, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-80 din 28.01.2015 referitor la organizarea concursului de proiecte dezvoltate în parteneriate internaționale școlare.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, la olimpiada raională de educație tehnologică 07.02.2015 elevii se vor prezenta cu
Modulul „arta acului”:
1. Etamină - 35x35
2. Panglică centimetrică
3. Riglă, creion, foarfece, pernuță, ace de brodat, ace de siguranță, fir textil (alb, roșu, negru)

Modulul „tehnologii de prelucrare a lemnului”:
1. Scîndură (tei), dimensiune 170x170x20
2. Cuțit (teslă)
3. Riglă, creion, radieră, compas, raportor, pix.


În atenția factorilor cointeresați, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/14-98 din 02.02.2015 referitor la selectarea unui grup de formatori.

26.01.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-66 din 22.01.2015 referitor la organizarea instruiriila protecția civilă și situații excepționale în instituțiile de învățămînt.

23.01.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Dispoziția Ministerului Educației nr.13 din 20.01.2015 referitor la actualizarea datelor din Sistemul de Cartografiere a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor.
Confirmările conform anexei 1 vor fi prezentate la Direcția învățămînt pînă la 28.01.2015.

17.01.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr.1269 din 19.12.2014 referitor la organizarea Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”.


În atenţia factorilor cointeresați, atașat gasiți proiectarea anuală a activităţii de formare continuă a cadrelor didactice şi de conducere în cadrul Centrului Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie pentru anul 2015.

14.01.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.01 din 05.01.2015 referitor la organizarea olimpiadelor raionale la disciplinele de studiu .


În atenţia profesorilor de LLRomână din liceele raionului şi managerilor şcolari! Direcția Învățămînt Străşeni, Catedra raională LLR informează că miercuri, 21.01.2015, în incinta L.T. „M. Eminescu”, Străşeni, la orele 1200, va avea loc concursul de inteligenţă literară „Potop de stele-n miez de ghenar”. Regulamentul desfăşurării concursului se anexează.

05.01.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați cursurile de formare continuă a Universității de Stat din Tiraspol.

24.12.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr.1271 din 22.12.2014 referitor la crearea și menținerea condițiilor optime în instituțiile de învățămînt, asigurarea securității vieții și sănătății copiilor în perioada rece a anului.

23.12.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați formularul pentru raportul de activitate sem.I.


În atenția instituțiilor de învățămînt și a responsabililor de SIME, despre finisarea întroducerii datelor pentru începutul anului de studiu 2014-2015 se va anunța la telefon (0237)28160.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.1241 din 17.12.2014 referitor la prelungirea termenului limită pentru actualizarea datelor în SIME.

18.12.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca raportul statistic cu privire la activitatea bibliotecilor.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca ORARUL desfăşurării cursurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport în anul 2015 .


În atenția managerilor de liceu, Ordinul Direcțiri învățămînt nr.468 din 17.12.2014 referitor la desemnarea responsabililor pentru baza de date bacalaureat 2015.

17.12.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Afacerilor Interne nr.299 din 16.12.2014 referitor la securitatea antiincendiară.

15.12.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, pe data de 17 decembrie 2014, profesorii de biologie ce se vor deplasa la seminarul din Căpriana, transportul va fi la gara auto la ora 800.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca regulamentul concursului „Scrisoare mamei”.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancorele alăturate puteți descărca ofertele de formare continuă.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.453 din 08.12.2014 referitor la Organizarea şi desfăşurarea tezelor semestriale, anul şcolar 2014-2015.

12.12.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, Pe pagina agentiei (aee.edu.md/Documente normative) sint postate: Ordinul nr.1118 din 31.10.2014, Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, anul de studii 2014-2015 in limbile romana si rusa, documente inregistrate la Ministerul Justitiei.


În atenția instituțiilor de învățămînt, algoritmul de înscriere a mediilor semestriale:
1. pentru gimnaziu se completiază chiar și în cazul mediilor insuficiente și îndată după se rezerviază o coloană unde se vor întroduce lichidarea restanței Exemplu

2. pentru liceu, (discipline fără teze) se completiază chiar și în cazul mediilor insuficiente și îndată după se rezerviază două coloană (întrgi, zecimi) unde se vor întroduce lichidarea restanței Exemplu

3. pentru liceu, (discipline cu teze) nu se completiază în cazul mediilor sau tezelor insuficiente și îndată după coloana cu teze se rezerviază o coloană unde se vor întroduce lichidarea restanței la teză. În cazul mediilor insuficiente îndată după nota semestrială se rezerviază două coloană (întrgi, zecimi) unde se vor întroduce lichidarea restanței Exemplu

11.12.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și a administratorilor SIME, pe data de 12 decembrie 2014, ora 900 va fi deschis regimul de introducere in Sistemul de cartografiere a datelor pentru anul școlar 2014/2015. Administratorii ce au nevoie de cursuri pentru gestiunea datelor (transferul elevilor din o clasă în alta), vor anunța la tel. 023728160.


În atenția factorilor cointeresați, Editura Cartier propune „Tenis cu moldoveni” de Tony Hawks.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.14 din 08.01.2014 referitor la manualele termenul de utilizare a cărora expiră în 2014.

10.12.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.66/13-1198 din 10.12.2014 referitor la strategia Educație - 2020.

04.12.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și a administratorilor SIME în fișierul atașat sunt bugetele instituțiilor. Completați datele din Fișa școlii , interveniți în Fișă. Nu atrageți atenție la numărul de elevi, el este unul dinamic, ar putea să nu coincidă unul la unul cu datele din Sistemul de cartografiere. Relevant este doar bugetul. După redactare Fișele se vor reafișa pe panourile de anunțuri și se vor prezenta la Direcția învățămînt (la ședința cu managerii). Atenție mediile pe raion și pe țară sunt în tabul Media_pe_raioane.

03.12.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, pentru seminarul de ed.. tehnologică (gim. Gălești) din 09.12.2014 transportul 810 la gara auto.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Dispoziția Ministerului Educației nr.497 din 25.11.2014 referitor la valorificarea PGE și asigurării durabilității acțiunilor. Tabelele completate, vizate de primar și managerul instituției vor fi prezentate pînă la data de 20.12.2014.

02.12.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, regulamentul concursului „DIAPĂNĂ FIRUL POVEȘTII...”.


În atenția instituțiilor de învățămînt, programul de organizare a Concursului „La izvoarele înțelepciunii”.


În atenția instituțiilor de învățămînt, pentru seminarul de l. rusă (gim. Micăuți) din 05.12.2014 este asigurat transport 810 la Consiliul Raional.


În atenția instituțiilor de învățămînt, pentru seminarul de l. franceză (lt Sireți) din 04.12.2014 este asigurat transport 815 la Consiliul Raional.


În atenția administratorilor de tip instituție a SIME, luați cunoștință cu erorile des apărute în sistem, acestea sunt menționate în pe pagina SIME.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr.1201 din 28.11.2014 referitor la informarea părinților și a comunităților locale despre performanțele școlilor primare, gimnaziilor și liceielor.

 
 

 

ABOUT