DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT STRĂŞENI
 
   
MENIUL PRINCIPAL
NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
PLANIFICARE
EVALUARE
ACTE NORMATIVE
CONCURSURI
LINCURI UTILE
CONTACTE
SIME
 

CĂUTARE


IIC
ISE
PRESCOLAR
PRODIDACTICA
UPSC
UST

USEFSNOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
 

28.11.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și a administratorilor SIME, sistemul pentru anul de studii 2013-2014 va fi deschis pînă la data de 04,12,2014.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr.1175 din 25.11.2014 referitor la modificările și completările regulamentului de atestare.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați formularele pentru lista de control a personalului angajat din instituțiile preuniversitare. Informația se va prezenta pînă la data de 14.11.2014, în format electronic la adresa volosciuc2012@mail.ru și 2 exemplare varianta imprimată, vizată de administrație (bir.208).


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancorele alăturate puteți descărca materialile pentru seminarul din 11.11.2014 cu directorii adjuncți pentru educație și coordonatorii locali de prevenire a abușului și violenței. Aceștia se vor prezenta la seminar cu materialele imprimate.

05.11.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, Dispoziția Ministerului Educației nr.451 din 31.10.2014 referitor la utilizarea softurilor educaționale în instituțiile de învățămînt. Direcția învățămînt solicită completarea formularului atașat și expedierea acestuia pe adresa di.straseni@gmail.com pînă la data de 10.11.2014. (se vor întroduce și softurile nelicențiate)


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.413 din 04.11.2014 referitor la organizarea și desfășurarea seminarelor de formare a cadrelor didactice din instituțiile de învățămînt. Începutul 0830, Gimnaziul „Mihai Viteazul”.


03.11.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, Dispoziția Centrului de Sănătate nr.505 din 29.10.2014 referitor la intensificarea măsurilor de control și răspuns la răspîndirea epidemică a înbolnăvirilor de hepatita virală A.


În atenția instituțiilor de învățămînt, la data de 05.11.2014, orele 0830, se va desfășura seminarul cu profesorii de educație plastică. Acesta se va desfășura în incinta Liceului Teoretic „I. Inculeț”, Vorniceni.

31.10.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați formularele pentru comanda de manuale, acestea se vor completa și prezenta la direcția învățămînt pînă la 14.11.2014.

23.10.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr.1060 din 13.10.2014 referitor la organizarea eficientă a evaluărilor semestriale.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr.1016 din 30.09.2014 referitor la examenele de absolvire.


În atenția factorilor cointeresați, compania Tridimensional Tec organizează traininguri pentru instruirea în utilizarea tablei interactive SMART Board și a softului educațional SMART Notebook 11. Detalii în fișierul atașat

21.10.2014

În atenția profesorilor de informatică, la seminarul instructiv-metodic ”Proiectarea şi elaborarea probelor de evaluare şi a tezelor semestriale”, se vor prezenta cu planificarea de lungă durată, la fel profesorii de gimnaziu cu manualul la cl.9, iar cei de liceu cu manualul la cl.11.


În atenția profesorilor de clase primare, la seminarul instructiv-metodic ”Rolul cadrului didactic în lichidarea dificultăţilor de învăţare”, se va prezenta cîte un profesor de la clasa II.


În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de LLR! În conformitate cu Planul de activitate al DÎ Străşeni, pe data de 22.10.2014, se vor desfăşura probele de evaluare de diagnosticare şi pronosticare la LLR pentru clasele a V-a şi a X-a. Probele pot fi descărcate din poșta electronică, pe data de 22.10.2014. Rezultatele vor fi prezentate, conform algoritmului cunoscut, pe data de 24.10.2014. Sp. metodist, I. Condrea.


În atenţia profesorilor educație tehnologică, seminarul teoretic „ghidarea în carieră” se va desfășura la 29.10.2014, ora 900 în incinta bibliotecii „Mihail Sadoveanu” Strășeni.

20.10.2014

Ministerul Educației a lansat al doilea număr al buletinului electronic al instituției Buletinul include mesaje, informații și analize privind cele mai importante inițiative ale ministerului. Acest număr al buletinului conține informații despre tradiționalele conferințe pedagogice, standardele profesionale pentru cadrele didactice, Codul de etică profesională pentru cadrele didactice etc. Buletinul va fi difuzat lunar. Vedeți mai jos linkul..

17.10.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, scrisoarea Centrului de Educație Medicală nr. 01-23/54 din 10.10.2014 referitor la perioadele cursurilor preconizate.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, scrisoarea Inspectoratului de Poliție nr. 10929 din 16.10.2014 referitor la planul de acțiuni privind efectuarea activităților comunitare.

14.10.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancorele alăturate puteți descărca materialele necesare pentru participare la concursul „Pedagogul anului”.

13.10.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, examinați cu atenție chestionarele și asigurați completarea și expedierea în termen pe adresa Direcției învățămînt.


În atenția instituțiilor de învățămînt, în perioada 10.11.14 - 14.11.14 CTICE organizează cursul de formare Adaptarea și elaborarea resurselor educaționale, la care pot participa cadrele didactice de diferite discipline din Instituțiile de Învățămînt preuniversitare.
Cursul cuprinde urmatoarele module:
1. Internet și poșta electronică
2. Google Documents
3. Crearea și utilizarea blogurilor

Nr ore: 40
Prețul: GRATIS
Orarul: Luni – Vineri – 0900 – 1500
Pentru a Vă înregistra la curs faceți clic aici sau telefonați la numărul 022-446-098.

10.10.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, seminarul din 13.10.2014 pentru profesorii de educație plastică este contramandat, data desfășurării acestuia va fi anunțată ulterior.

01.10.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, Dispoziția Ministerului Educației nr.393 din 29.09.2014 cu privire la interzicerea participării elevilor din instituțiile de învățămînt la lucrările agricole.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Agenției de Asigurare a Calității nr.A-11/826 din 30.09.2014 cu privire la ridicarea mijloacelor bănești pentru membrii Comisiilor Republicane de Evaluare sesiunea 2014.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca regulamentul de participare la concursul de poiezie creștină.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați distribuția locurilor în sală la ziua angajatului din învățămînt.

25.09.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați informatia referitor Săptămîna Mobilității Europene.

24.09.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-7840 din 19.09.2014 referitor la asigurarea apărării împotriva incendiilor în instituțiile de învățămînt.

23.09.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, la data de 24.09.2014 ora 1000, în incinta Liceului Teoretic „Nicolai Nekrasov” se va desfășura ședința cu managerii.

17.09.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca scrisoarea metodică pentru învățămîntul primar.

16.09.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca formularul C și C1 pentru închirierea manualelor.

11.09.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca scrisoarea Universității Pedagogice de Stat cu privire la cursurile de formare profesională.

03.09.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, pe data de 10.09.2014 orele 900 în biroul 111, Consiliul Raional va avea loc atestarea operatorilor de gaze. Prezența este obligatorie.


În atenția instituțiilor de învățămînt, marți 09.09.2014 în incinta lt „Nicolai Nekrasov ” se va desfășura seminarul pentru învățătorii claselor primare. Se vor prazenta cîte un cadru didactic din fiecare instituție.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca plățile de înlocuire pentru manualele deteriorate sau pierdute.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca Regulamentul Competiției Naționale de turism pedestru.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-7184 din 25.08.2014 cu privire la situația epidemiologică.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca Scrisoarea Biroului Relații Interetnice nr.02-220 din 25.08.2014 cu privire la programul de instruire lingvistică a minorilor.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca Ordinul Ministerului Educației nr.936 din 28.08.2014 cu privire la experimentarea curriculumului actualizat la disciplina școlară Informatica.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca Dispozoția Ministerului Educației nr.339 din 29.08.2014 cu privire la organizarea Decadei Circulației Rutiere în instituțiile de învățămînt preuniversitar.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, pînă pe data de 10.09.2014 se solicită prezentarea listelor cadrelor didactice la toate disciplinele școlare care vor să beneficieze de cursurile de perfecționare continuă (20 credite) organizate în or. Strășeni de specialiștii IȘE, în luna octombrie. Cursurile vor dura 3 săptămîni consecutive, în zilele vineri-duminică. Informația se va prezenta în bir.208.


În atenţia instituţiilor de învăţămînt, de pe ancora alăturată puteţi descărca scrisoarea Centrului de sănătate publică Straăeni nr.01-6/422 din 01.09.2014 cu privire la efectuatea controlului medical al elevilor

25.08.2014

În atenţia instituţiilor de învăţămînt, de pe ancora alăturată puteţi descărca rezoluția Conferinţei pedagogice 2014.

22.08.2014

În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt, de pe ancora alăturată puteţi descărca numărul de locuri şi amplasarea acestora în sală, pentru Conferinţa pedagogică 2014.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca Scrisoarea nr.02-05/97 din 12.08.2014 cu privire la organizarea cursurilor de formare continuă de către Institutul de Formare Continuă.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-729 din 19.08.2014 cu privire la prima zi a anului de studiu 2014-2015.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca Scrisoarea nr.02-05/98 din 09.08.2014 cu privire la suportul didactic la disciplina școlară „Surse renovabile de energie”.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca Regulamentul de organizare a concursului „Pedagogul inovativ”.

19.08.2014

În atenția profesorilor de educație muzicală, de pe ancorele alăturate puteți descărca materialile discutate în cadrul întrunirii metodice din august 2014.


În atenția profesorilor de educație plastică, tehnologică și muzicală, de pe ancorele alăturate puteți descărca scrisorile metodice 2014-2015.


În atenția profesorilor de biologie, de pe ancorele alăturate puteți descărca materialile discutate în cadrul întrunirii metodice din august 2014.


În atenția profesorilor de clase primare, de pe ancorele alăturate puteți descărca materialile discutate în cadrul întrunirii metodice din august 2014.

15.08.2014

În atenția profesorilor de informatică, de pe ancorele alăturate puteți descărca materialile discutate în cadrul întrunirii metodice din 15.08.2014.

ARHIVA

 

 
 

 

ABOUT