DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT STRĂŞENI
 
   
MENIUL PRINCIPAL
NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
PLANIFICARE
EVALUARE
ACTE NORMATIVE
CONCURSURI
LINCURI UTILE
CONTACTE
SIE
 

CĂUTARE


IIC
ISE
PRESCOLAR
PRODIDACTICA
UPSC
UST

USEFSNOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
 

22.08.2014

În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt, de pe ancora alăturată puteţi descărca numărul de locuri şi amplasarea acestora în sală, pentru Conferinţa pedagogică 2014.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca Scrisoarea nr.02-05/97 din 12.08.2014 cu privire la organizarea cursurilor de formare continuă de către Institutul de Formare Continuă.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-729 din 19.08.2014 cu privire la prima zi a anului de studiu 2014-2015.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca Scrisoarea nr.02-05/98 din 09.08.2014 cu privire la suportul didactic la disciplina școlară „Surse renovabile de energie”.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca Regulamentul de organizare a concursului „Pedagogul inovativ”.

19.08.2014

În atenția profesorilor de educație muzicală, de pe ancorele alăturate puteți descărca materialile discutate în cadrul întrunirii metodice din august 2014.


În atenția profesorilor de educație plastică, tehnologică și muzicală, de pe ancorele alăturate puteți descărca scrisorile metodice 2014-2015.


În atenția profesorilor de biologie, de pe ancorele alăturate puteți descărca materialile discutate în cadrul întrunirii metodice din august 2014.


În atenția profesorilor de clase primare, de pe ancorele alăturate puteți descărca materialile discutate în cadrul întrunirii metodice din august 2014.

15.08.2014

În atenția profesorilor de informatică, de pe ancorele alăturate puteți descărca materialile discutate în cadrul întrunirii metodice din 15.08.2014.

13.08.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca planul de acțiiuni privind pregătirea conferinței pedagogice locală și raională.

12.08.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca recomandările referitor la desfășurarea conferinței pedagogice 2014 .


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca Ordinul Direcției învățămînt nr.264 din 01.08.2014 cu privire la organizarea și desfășurarea seminarelor metodice raionale.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, în perioada 14-15 august se va verifica pregătirea instituțiilor către noul an de studii.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca programul de acţiuni privind pregătirea către autorizarea sanitară.

26.07.2014

În atenția factorilor cointeresați, rezultatele de la sesiunea suplimentară de bacalaureat 2014 vor fi afișate la Centrele Republicane de Bacalaureat la data de 26 iulie curent, incepind cu ora 1300.

23.07.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt Dispoziția Ministerului Educației nr.293 din 18.06.2014 cu privire la editarea și difuzarea cataloagelor și registrului școlar.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt Ordinul Ministerului Educației nr.651 din 18.06.2014 cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind completarea catalogului școlar.

16.07.2014

În atenția factorilor cointeresați Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă Concursul pentru selectarea experţilor în domeniul educaţional, detalii în fișierul atașat.

15.07.2014

În atenția managerilor de liceu și a factorilor cointeresați Ordinul Ministerului Educației nr.802 din 18.07.2014 cu privire la admiterrea în învățămîntul liceal în anul de studii 2014-2015 și regulamentul.

14.07.2014

Ministerul Educației, Agenția de Asigurare a Calității, aduc la cunoștința comunității educaționale din Republica Moldova, tuturor factorilor interesați lista Centrelor Republicane de Bacalaureat, sesiunea suplimentară 2014.

09.07.2014

În atenția Managerilor de liceu și instituțiilor de învățămînt preșcolar, de pe ancora alăturată puteți descărca formularul 8.1 cu modificări.

04.07.2014

În atenția Managerilor instituțiilor de învățămînt Direcția învățămînt solicită în regim de urgență datele referitor la abandonu școlar și numărul de apsențe. datele se vor întroduce în formularul atașat anunțului, pentru fiecare indicator, per fiecare clasă separat (1a, 1b, ..., 2a, 2b,...)atenție formularul are 2 pagini (sheet). Datele vor fi expediate la adresa di.straseni@gmail.com pînă la data de 07.07.2014. Detalii la tel. 023728160.(Atenție formularul cu lipse nu ține de abandon, este pentru toți elevii)

30.06.2014

În atenția Managerilor instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată descărcați formularul pentru notele la examinele de gimnaziu, conforrm SAPD (se vor întroduce datele după contestare, a examenelor de bază, pentru sesiunia repetată va fi alt formular) datele elevilor cu CES se vor întroduce separat în formular și se va menționa pentru elevi cu CES. Informația va fi expediată pe adresa Direcției învățămînt (electronic) și pe suport de hîrtie bir.208, pînă la data de 03.07.2014.


În atenția instituțiilor de învățămînt miercuri 02.07.2014 în incinta gimnaziului „Mihai Viteazul” se va desfășura întrunirea metodică pentru învățămîntul primar. Se prezintă cîte un reprezentant di fiecare instituție. Începutul 900.

26.06.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt și factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată puteți descărca Ordinul Direcției învățămînt nr.231 din 26.06.2014 cu privire la organizarea și desfășurarea sesiunii suplimentare/repetate de examene în învățămîntul preuniversitar, sesiunea 2014.

25.06.2014

În atenția Managerilor instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată descărcați formularul pentru situația elevilor din clasa IV (formularul va fi completat și expediat la adresa ecotelea@gmail.com pînă la data de 30.06.2014).


În atenția instituțiilor de învățămînt și factorilor cointeresați Ordinul Ministerului Educației nr.682 din 23.06.2014 cu privire la organizarea și desfășurarea sesiunii suplimentare, repetate de examene, sesiunea 2014.

24.06.2014

În perioada 04.08.14 – 15.08.14 CTICE organizează GRATIS cursul cu instruire în limba română "Bazele utilizării TIC". Beneficiarii acestui curs sînt cadrele didactice de orice disciplină care sînt incepători în lucrul cu calculatorul. Programul cursului este următorul:

 1. Concepte de bază ale TIC (16 ore)
 2. MS Word (20 ore)
 3. MS Excel (20 ore)
 4. MS Power Point (20 ore)
 5. Internet și Poșta electronică (20 ore)
_______________________________ Total: 96 ore _______________________________
Orarul cursului: Luni – Vineri, orele 09.00 – 16.30 Prețul: GRATIS.
Cazare: CTICE nu oferă cazare
Adresa: Chișinău, str. Alecu Russo 1, et 12, of. 1203. Tel: 022-446-098

În perioada 11.08.14 – 29.08.14 CTICE organizează cursul "Metodica predării Informaticii. Curs de perfectionare I" destinat profesorilor de informatică începători și aspiranții gradului didactic II. Programa cursului:

 1. Tehnologii Informaționale și Comunicaționale – 44 ore
 2. Algoritmi + Limbajul Pascal – 60 ore
 3. Structura calculatorului – 16 ore
 4. Psihopedagogia – 30 ore
_______________________________ Total: 150 ore _______________________________
Orarul cursului: Luni – Vineri, orele 09.00 – 16.40
Prețul: GRATIS. Cazare: CTICE nu oferă cazare
Adresa: Chișinău, str. Alecu Russo 1, et 12, of. 1203. Tel: 022-446-098
Dacă sint dorițori de a participa la acest curs nu ezitați sa Vă inscrieți la nr. de tel – 022-446-098, la adresa de e-mail: stahov.t@gmail.com sau să completați formularul online de pe site (www.ctice.md), pe care îl gasiți aici.

23.06.2014

În atenția președinților comisiilor școlare de examen, gimnaziu, la data de 24.06.2014, sevor ridica rezultatele examenelor de gimnaziu. În incinta centrului de evaluare, ora 0830.

19.06.2014

În atenția factorilor cointeresați C.T. Chișinău al S.E.Ș. propune foi turistice la Primorsc-Kilia, detalii în fișierul atașat.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînti Direcțiia învățămînt solicită informația cu privire la tehnica de calcul. Informația va fi prezentată conform formularului atașat, prin poșta electronică pînă la data de 20.06.2014.

16.06.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, ședința cu managerii din 26.06.2014 nu va avea loc.

11.06.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt și factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată puteți descărca Ordinul Direcției învățămînt nr.220 din 11.06.2014 cu privire la cursurile de formare continuă pentru „BIBLIOTECA ŞCOLARA: MODERNIZARE ŞI SCHIMBARE PRIN PRISMA MANIFESTULUI UNESCO”, și rechizitele bancare.

10.06.2014

În atenția factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată puteți descărca orarul cursurilor de formare profesională de scurtă durată pentru „BIBLIOTECA ŞCOLARA: MODERNIZARE ŞI SCHIMBARE PRIN PRISMA MANIFESTULUI UNESCO” (75 ore) .

09.06.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînti, de pe ancora alăturată puteți descărca prezentarea structurii și conținutuluii raportului anual.

03.06.2014

În atenția instituțiilor de învățămînti FESTIVALUL ANGAJAŢILOR DIN ÎNVĂŢĂMÎNT este amînat. Data desfășurării acestuia va fi anunțată suplimentar.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînti Ordinul Direcției învățămînt nr.210 din 03.06.2014 cu privire la securitatea vieții și sănătății copiilor în perioada vacanței de vară.


Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova (MTS) lanseaza cea de a doua ediție a proiectului "Academia Lucratorului de Tineret".
În acest sens încurajăm organizațiile de tineret să aplice sau să invite lucrătorii de tineret din Centrele de Resurse pentru Tineri și/sau Organizații ce oferă servicii pentru tineri, să participe la o serie de training-uri organizate Ón cadrul ALT.
Detalii la Academia Lucrătorului de Tineret
De asemenea, CNTM anunță concurs pentru selectarea unui trainer în cadrul ediției a doua a Academiei Lucrătorului de Tineret. Facilitatorul va fi responsabil de organizarea seminarelor pentru un grup de aproximativ 20 de persoane.
Cerințele pentru facilitatori

02.06.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, pînă la 04.06.2014 ora 1600 prezentați rapoartele cu privire la prevenirea abuzului și violenței față de copii. Acestea se vor prezenta bir.207, cu ștampilă și semnătură.

30.05.2014

În atenția instituțiilor de învățămînti și a factorilor cointeresați de pe ancora alaturată puteți descărca informația cu privire la plățile de închiriere a manualelor.

29.05.2014

În atenția instituțiilor de învățămînti și a factorilor cointeresați de pe ancora alaturată puteți descărca informația cu privire la taberele de odihnă 2014.

28.05.2014

În atenția instituțiilor de învățămînti FESTIVALUL ANGAJAŢILOR DIN ÎNVĂŢĂMÎNT este amînat pentru 07.06.2014.


În atenția managerilor de liceu de pe ancora alăturată puteți descărca DINAMICA COMPLETĂRII SAPD LA 28.05.2014, 1700.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînti Ordinul Direcției învățămînt nr. 188 din 28.05.2014 cu privire organizarea și desfășurarea examenelor de adsolvire a gimnaziului, sesiunea 2014.

27.05.2014

În atenția managerilor de liceu de pe ancora alăturată puteți descărca DINAMICA COMPLETĂRII SAPD LA 27.05.2014.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînti Dispoziția Inspectoratului Energetic nr.15 din 13.05.2014 cu privire la organizarea activităților dede instruire și prevenire a electrocutărilor.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînti Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-460 din 26.05.2014 cu privire la desfășurarea orelor de securitate publică.


În atenția managerilor de liceu de pe ancora alăturată puteți descărca orarul prezentării Anexa 1 conform SAPD.


În atenția responsabililor SAPD, de pe ancora alăturataă puteți descărca aplicația SAPD.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînti Dispoziția Ministerului Educațieit nr. A-11/694 din 26.05.2014 cu privire la convertirea punctelor în note la evaluarea finală în învățămîntul primar, anul școlar 2013-2014.

22.05.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînti Ordinul Direcției învățămînt nr. 159 din 19.05.2014 cu privire la organizarea și desfășurarea odihnei și întremării copiilor în perioada estivală 2014.

21.05.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînti Scrisoarea Ministerului Educației nr. 205 din 21.05.2014 cu privire la odihna de vară în Bulgaria.

20.05.2014

În atenția managerilor de liceu Ordinul Direcției învățămînt nr. 160 din 20.05.2014 cu privire la compledarea bazelor de date cu privire la candidații bacalaureat 2014.


În atenția profesorilor de informatică, din motivul coincidenței seminarului raional cu cel republican la completarea SAPD, seminarul de informatică planificat la 21.05.2014 este amînat. detaliile vor fi anunțate suplimentar

16.05.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînti Ordinul Ministerului Educației nr. 400 din 14.05.2014 cu privire la probele de evaluare finală la disciplina educația fizică.

15.05.2014

În atenția instituțiilor de învățămînti Plicurile cu proba finală la cl IV (pentru 15.05.2014) se vor deschide pe latura 1 (UNU).

14.05.2014

În atenția instituțiilor de învățămînti de pe ancora alăturată puteți descărca detalii despre desfășurarea FESTIVALULUI ANGAJAŢILOR DIN ÎNVĂŢĂMÎNT.

13.05.2014

În atenția instituțiilor de învățămînti Plicurile cu proba finală la cl IV (pentru 13.05.2014) se vor deschide pe latura 1 (UNU).

12.05.2014

În atenția instituțiilor de învățămînti, de pe ancorele ală puteți descărca documentele cu referire la cazurile de abuz.


În atenția instituțiilor de învățămînti Scrisoarea Ministerului Educației nr. 02/13-358 din 08.05.2014 cu privire la încheierea situației academice pentru elevii claselor absolvente.


În atenția instituțiilor de învățămînti Campionatul la atletica ușoară a fost contramandat pentru data de 17.05.2014 LT „Mihai Eminescu” ora 1000.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată descărcați Regulamentul întrunirii raionale a tinerilor turiști de orientare sportivă în raionul Strășeni.

08.05.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînti Ordinul Direcției învățămînt nr. 146 din 07.05.2014 cu privire organizarea și desfășurarea evaluării finale a rezultatelor școlare în clasa IV, anul școlar 2013-2014.

07.05.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînti Ordinul Direcției învățămînt nr. 135-a din 29.04.2014 cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt pentru anul de studii 2014-2015.

06.05.2014

În atenția instituțiilor de învățămînti și a factorilor cointeresați, ședințele comisiei raionale de atestare se vor desfășura conform orarului la orele 1300.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînti Ordinul Ministerului Educației nr. 330 din 30.04.2014 cu privire la modificarea reglamentărilor și procedurilor specifice referitoare la evaluarea finală și certificarea elevilor ci cerințe educaționale speciale încadrați în învățămîntul general obligatoriu.

25.04.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînti la date de 30.04.2014 , prin poșta electronică va fi expediată proba de evaluare la biologie cl. 9.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînti Ordinul Direcției Învățămînt nr. 132 din 24.04.2014 cu privire la interzicerea colectărilor de bani în scopul organizării examelelor de absolvire în învățămîntul preuniversitar, sesiunea 2014.


În atenția instituțiilor de învățămînti Inspectoratul Energetic de Stat organizează un concurs de desene pentru copii, cu genericul „Ce știi tu despre electricitate”.

24.04.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînti Ordinul Ministerului Educației nr. 294 din 18.04.2014 cu privire la interzicerea colectărilor de bani în scopul organizării examelelor de absolvire în învățămîntul preuniversitar, sesiunea 2014.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-315 din 22.04.2014 referitor la desfășurarea săptămînii tematice „Să descoperim Europa”. Informația va fi expediadă la adresa di.straseni@gmail.com.

23.04.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Ministerului Educației nr.152 din 18.04.2014 cu privire la expoziția-concurs republicană a lucrărilor de arte plastice și artizanat a copiilor „Lummea în viziunea copiilor”.

22.04.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt Ordinul Direcției învățămîmt nr.129 din 22.04.2014 cu privire la securitatea copiilor și buna funcționare a instituțiilor de învățămînt în perioada zilelor de odihnă.


În atenția profesorilor de informatică, de pe ancora alăturată descărcați centralizatorul pentru proba de evaluare la cl 9, informatica. Informația va fi expediată pe adresa Direcției învățămînt pînă la data 29.04.2014.

17.04.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor interesați Ministerul Educației anunță concurs pentru constituirea Consiliului Naţional al Elevilor pentru anul şcolar 2014-2015.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr.51 din 07.04.2014 referitor la organizarea Decadei orientării profesionale.

15.04.2014

În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt şi profesorilor de informatică. Probele de evaluare la informatică clasa IX-a va fi expediată prin poșta electronică pe data de 17. 04. 2014, pînă la ora 800. Proba va fi desfășurată în aceiași zi la lecția 2-a.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, în regim de urgență Direcția învățămînt Strășeni solicită informația referitor la probele pentru pretestare. Detalii în fișierul atașat. (Informația se va transmite cu semnă, scanat sau în original)


În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor interesați de pe ancora alăturată puteți descărca Rezultatele olimpiadei raionale la educația fizică.


În atenția instituțiilor de învățămînt Ordinul Direcției învățămînt nr.115 din 10.04.2014 referitor la atestarea cadrelor didactice și manageriale.

14.04.2014

În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de LLR! Probele de evaluare la LLR (clasele a V-a şi a X-a) vor fi expediate prin poșta electronică pe data de 15. 04. 2014, începînd cu ora 8.00. Informaţia va fi transmisă pînă pe data de 17. 04. 2014, în biroul 208.

10.04.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt Concursul raional „Securitatea la trafic înseamnă viață” 2014 se va desfășura la data de 30.04.2014 ora 1400, în incinta gimnaziului Internat Strășeni.

09.04.2014

În atenţia factorilor cointeresaţi Direcţia învăţămînt Străşeni anunţă concurs pentru ocuparea posturilor vacante, detalii în fişierul ataşat.


În atenția instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-261 din 04.04.2014 referitor la desfășurarea Concursului republican al tinerilor agenți ai circulației rutiere cu genericul „Securitatea la trafic înseamnă viață” 2014.


În atenţia instituțiilor de învățămînt, olimpiada raională la educația fizică se va desfășura duminică 13.04.2014 în incinta Gimnaziului „Mihai Viteazul”. Începutul la ora 845.

08.04.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată puteți descărca Regulamentul sărbătorii raionale de cîntec pascal.


În atenția factorilor cointeresați Scrisoarea Ministerului Educației nr.03/13-259 din 03.04.2014 referitor la ziua ușilor deschise în incinta Universității de Stat „Ion Criangă”.


În atenția instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Ministerului Educației nr.119 din 04.04.2014 referitor la programul eTwining.

07.04.2014

În atenţia instituțiilor de învățămînt, miercuri 09.04.2014, în incinta Liceului Teoretic Zubrești, se va desfășura seminarul raional pentru organizatori. (Rutiera Strășeni - Zubrești 0850, stația de lîngă piața agricolă.)


În atenția instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13 2562 din 04.04.2014 referitor la lansarea proiectului „INCLUZIUNEA DIGITALĂ RURALĂ”.


În atenția managerilor instituțiilor de învățământ. La solicitarea Ministerului Educației se realizează un studiu referitor la asistența educațională a copiilor cu deficiențe de auz. Toate instituțiile care au asemenea copii vor contacta în regim de urgență Serviciul de asistență psihopedagogică la tel. 023724074 pîna la data de 10 aprilie 2014.

04.04.2014

În atenția învățătorilor claselor primare, de pe ancorele alăturate puteți descărca programele pentru l. română și matematică cl.4.


În atenţia instituțiilor de învățămînt, în data de 08.04.2014 în incinta Gimnaziului Recea se va desfășura seminarul cu învățătorilor de clase primare (tineri specialiști). Transportul va fi la orele 800. în fața Consiliului Raional.

31.03.2014

În atenția candidaților la sesiunea de bacalaureat 2014, în perioada 01-11 aprilie 2014, pe site-ul Agenției de Asigurare a Calității aee.edu.md pot fi verificate datele personale întroduse în SAPD (Sistemul Automat de Prelucrare a Datelor).


În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată puteți descărca detalii referitor la concursul EUROPA LA NOI ACASĂ.

27.03.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată puteți descărca condițiile concursului de participare în cadrul proiectului O lume de văzut / One World in Schools, Moldova.

26.03.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt Ordinul Direcției învățămînt nr.91 din 25.03.2014 referitor la desfășurarea lucrărilor de înverzire și salubrizare în cadrul lunarului ecologic 2014.


În atenția factorilor cointeresați Agenția de Asigurare a Calității propune candidaților la sesiunea de examen teste pentru exersare. Acestia pot fi descărcate de pe adresa aee.edu.md.

25.03.2014

În atenția administrațiilor instituțiilor de învățămînt TESTELE PENTRU PRETESTARE VOR FI EXPEDIATE PRIN POȘTA ELECTRONICĂ LA ORELE 800, ÎN DIMINIAȚA ZILEI TESTĂRII. În cazul întîrzierii acestuia cu 10 minure anunțați la (0237)28160.


În atenția instituțiilor de învățămînt Ordinul Direcției învățămînt nr.92 din 25.03.2014 referitor la organizarea festivalului-concurs al cîntecului francez.


În atenţia profesorilor de limba și literatura română, deplasarea la seminarul ce se va desfășura în incinta gimnaziului Roșcani (26.03.2014) va fi la 745 din piața Casei Cultură Strășeni.

18.03.2014

În atenţia instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Ministerului Mediului nr.3-d din 05.03.2014 referitor la activitățile cu privire la „Ora planetei”.


În atenţia instituțiilor de învățămînt, joi 20.03.2014, în incinta Liceului Teoretic Romăneștii, se va desfășura seminarul cu profesorii de chimie. (Rutiera Strășeni - Romănești 0750, stația de lîngă piața agricolă.)

17.03.2014

În atenţia instituțiilor de învățămînt de pe ancora aalăturată puteți descărca instrucțiunea privind EVIDENŢA COLECŢIILOR DE BIBLIOTECĂ și modele de procese verbale.

14.03.2014

În atenția instituțiilor preuniversitare, Direcția învățămînt solicită pînă la data de 20.03.2014 actele de inventariere al fondului de carte pentru bibliotecile școlare. (conform instrucțiunii „Evidența colecțiilor de bibliotecă” 2003)


În atenţia instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată puteți descărca PROGRAMA olimpiadei de educație fizică, ediția anului 2014.

13.03.2014

În atenţia instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Ministerului Educației nr.87 din 13.03.2014 referitor la activitățile desfășurate în cadrul săptămînii internaționale a educației financiare.

11.03.2014

În atenţia președinților comisiilor de atestare puteți descărca graficul prezentării dosarelor de atestare a cadrelor didactice și manageriale pentru conferirea/confirmarea gradului didactic/managerial doi.

10.03.2014

În atenţia instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată puteți descărca Ordinul Direcției învățămînt nr.72 din 10.03.2014 cu privire la delegarea diriginților la cursurile de instruire pentru Protecția Civilă.

07.03.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Ministerului Educației nr.03/13-167 din 07.03.2014 referitor la activitățile desfășurate în cadrul evenimentului polivalent „Parteneriat pentru calitate” ediția II .


În atenţia instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată puteți descărca scrisoarea Ministerului Afacerilor Interne și ordinul Direcției învățămînt cu privire la desfășurarea activităților de prevenire a incendiilo.

06.03.2014

În atenţia managerilor de liceu și a administratorilor SAPD

 1. Generați raportul privind restanțierii fără note recunoscute (din sesiunile anterioare). Verificați această informatie cu documentele justificative (procese verbale, borderouri de notare).
 2. Pentru candidații restanțieri (din sesiunile precedente) trebuie să fie pusă bifa la promoție anterioară.
 3. Pentru candidații restanțieri se pun notele de la ezamen la notă proba teoretică și trebuie să bifați notă recunoscută (doar în acest caz nota trece la notă examen).
 4. Generați raportul privind candidații cu opțiuni incomplete (nu au fost introduse toate probele de examen conform profilului sau limbii de instruire). La nivel de raion sunt 2 pagini!
 5. Asigurațivă ca planul cadru pentru clasa a X și a XI este completat. În luna mai aceste poziții sunt blocate.
 6. Nu lăsați întroducerea datelor pentru ultima zi. Candidații la bacalaureat tot au nevoie de timp pentru ași verifica datele.

04.03.2014

În atenţia managerilor instituțiilor de învățămîn și a factorilor cointeresați, în orarul competiţiilor sportive între elevi pentru anul de studii 2013-2014, au intervenit schimbări. Competiția de Volei (fete) se va desfășura la data 16.03.2014.

28.02.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-74G din 18.02.2014 referitor la planul manifestărilor consacrate zilei memoriei.


În atenția instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.09/269 din 21.02.2014 referitor la celebrarea zilei internaționale a familiei.

26.02.2014

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt Ordinul Direcție învățămînt nr.52 din 26 februarie 2014 referitor la organizarea testării pe eşantion reprezentativ şi a testării pentru toţi candidaţii la examenele de absolvire, sesiunea 2014.


În atenţia profesorilor de limba franceză, la data de 04.03.2014, în incinta Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” se va desfășura seminarul de limba franceză. Ora începutului 800.


În atenţia managerilor de liceu alăturat găsiți data prezentării anexei 1 și copiile situațiilor candiddaților la bac pentru sesiunia 2014:

 • 11.03.2014 - LICEUL TEORETIC "ALECU RUSSO"
 • 11.03.2014 - LICEUL TEORETIC "I. INCULEŢ"
 • 11.03.2014 - LICEUL TEORETIC "ION VATAMANU"
 • 04.03.2014 - LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ"
 • 12.03.2014 - LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU"
 • 11.03.2014 - LICEUL TEORETIC "MITROPOLIT NESTOR VORNICESCU"
 • 10.03.2014 - LICEUL TEORETIC "NICOLAI NEKRASOV"
 • 05.03.2014 - LICEUL TEORETIC "UNIVERSUL"
 • 06.03.2014 - LICEUL TEORETIC ROMĂNEŞTI
 • 11.03.2014 - LICEUL TEORETIC SIREŢI
 • 05.03.2014 - LICEUL TEORETIC ZUBREŞTI
 • 04.03.2014 - LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE MANAGEMENT

În instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată puteți descărca REGULAMENTUL Festivalului creației artististice a angajaților instituțiilor preuniversitare, ediția XIV-a.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt de pe ancorile alăturate descărcați documentile oficiale privind comunicarea între instituțiile de învățămînt și mass-media în cazul în care se referă la copii.

25.02.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Ministerului Educației nr.A-11/684 din 05.02.2014 referitor la prezentarea documentelor cu privire la cazurile speciale stipulate în Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a gimnaziului, anul şcolar 2013-2014 conform pct.9, pct.10, pct.36 şi a pct.18, pct.50 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat. Actele vor fi prezentate la Direcția învățămînt pînă la data de 09.04.2014.


În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată puteți descărca formularul cu privire la datele statistice vizînd evaluarea finală cl. IV (conform SAPD). Pînă la 28.02.2014 datele vor fi completate și expediate electronic la adresa di.straseni@gmail.com și varianta imprimată cu semnătură și ștampilă bir.208. Se interzice categoric modificarea structurii formularului.

24.02.2014

În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancorele de mai jos puteți descrca punctajul și locurile ocupate pentru probele susținute la olimpiada raională:

 1. MATEMATICA
 2. FIZICA
 3. BIOLOGIA
 4. L. FRANCEZĂ
 5. L. ENGLEZĂ
 6. EDUCAȚIA PLASTICĂ
 7. INFORMATICA
 8. ISTORIA ROMÂNILOR

În atenţia profesorilor participanți la seminarul de limbă și literatură română din 26.02.2014, transportul Strășeni-Pănășești circulă de la gara auto la orele 745, 815.

20.02.2014

În atenția factorilor cointeresați Centrul pentru Copii şi Tineret “Artico” vă invită să participaţi în cadrul Expoziţiei Internaţionale de Artă desfăşurată sub egida Centrului de Artă pentru Copii şi Tineret din Hyvinkaa, Finlanda. Detalii în fișierul atașat


În atenția instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Ministerului Educației nr.03/14-55 din 29.01.2014 referitor la seminarul republican pentru profesorii de chimie din învățămîntul preuniversitar.


În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancorele de mai jos puteți descrca punctajul și locurile ocupate pentru probele susținute la olimpiada raională:

 1. L.L. ROMÂNĂ ALOLINGVI
 2. CHIMIA
 3. L.L. ROMÂNĂ
 4. L. RUSĂ
 5. ED. TEHNOLOGICĂ
 6. CLASE PRIMARE
 7. GEOGRAFIA
 8. L.L. RUSĂ ALOLINGVI

18.02.2014

În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt ședința planificată pentru 19.02.2014 este amînată. Despre data și locul desfășurării acesteia veți fi înștiințati adăugător.

13.02.2014

În atenția managerilor de liceu de pe ancora alăturată puteți descărca Ordinul Direcției învățămînt nr.25 din 03.02.2014 referitor la completarea bazei de date cu privire la candidaţii la bacalaureat din sesiunea 2014.
Conturile SAPD sunt active din 13.02.2014. Orarul prezentării Anexei 1 va fi publicat pe situl Direcției învățămînt.


În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată puteți descărca formularul cu privire la datele statistice vizînd examenul de absolvire a gimnaziului (conform SAPD). Pînă la 28.02.2014 datele vor fi completate și expediate electronic la adresa di.straseni@gmail.com și varianta imprimată cu semnătură și ștampilă bir.208. Se interzice categoric modificarea structurii formularului.

12.02.2014

În atenţia administrațiilor instituțiilor de învățămînt Direcţia învăţămînt solicită pînă la 15 martie 2014 dosarele elevilor candidaţi la absolvirea ciclului gimnazial/liceal cu privire la cazurile speciale stipulate în Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a gimnaziului p.9 , p.10, p. 36 şi Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat p. 18, p.50. Dosarele vor fi prezentate personal de director inspectorului curator şi vor conţine conţine:
- Demersul instituţiei în adresa Comisiei Naţionale de Examene privind examinarea cazului candidatului
- Cerea părintelui sau candidatului în cazul majoratului
- Caracteristica psihopedagogică din instituţia de învăţămînt
- Concluzia CMC (Consiliului Medical Consultativ) în original( in cazul cînd se prezintă copia acestui document ,directorul instituţiei va confirma prin semnătură şi ştampilă autenticitatea documentului)


În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt Direcția învățămînt solicită, în regim de urgență, ofertele referitor la bunurile materiale necesate pentru reparație (capitală, curentă) și a procurărilor (mobilier, tehnică de calcul, etc.). Informația

11.02.2014

În atenţia instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, elevii participanți la olimpiada raională de educație plastică (15.02.2014) se vor prezenta cu:

 1. foae A3
 2. creion, radieră, riglă
 3. guașe, acuarele

07.02.2014

În atenţia managerilor instituțiilor de îvățămînt și a factorilor cointeresați de pe ancorele alăturate puteți descărca Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-09 din 05.02.2014 cu privire la desfășurarea Zilei Siguranței ре Internet. La fel pot fi descărcate și materialele cu aceiași tematică. Informația cu privire la activitățile desfășurate va fi prezentată pe adresa di.strseni@gmail.com pînă la data de 17.02.2014.

Adrese utile:
Sigur.info - http://www.sigur.info/
siguronline.md - http://www.siguronline.md
CCFmoldova - http://ccfmoldova.org
Safernet - http://www.safernet.ro/lectii/html/etusivu.htm
Lastrada - http://www.lastrada.md

05.02.2014

În atenţia instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată puteți descărca scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-36 din 23.01.2014 cu privire la normele în vigoare cu referire la simbolurile de stat ale Republicii Moldova (inclusiv actele respective).

04.02.2014

În atenţia instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată puteți descărca Ordinul Direcției învățămînt nr.5 din 15.01.2014 cu privire la organizarea olimpiadelor raionale la disciplinele de studiu și componenţa juriului la disciplinele de studiu.

03.02.2014

În atenția administrațiilor instituțiilor de învățămînt, pentru evaluarea implementării sistemului SIE Direcția învățămînt solicită informația despre numărul de persoane instruite pentru operarea cu SIE, responsabili din instituții și diriginți de clase (persoane instruite cum să utilizeze aplicația on-line). Informația se va expedia, în regim de urgență la, adresa di.straseni@gmail.com sau telefonic (0-237-2-81-60 Pînzari Savelie).


În atenţia instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, elevii participanți la olimpiada raională de educație tehnologică (08.02.2014).
La modulul „Arta acului” participanții se vor prezenta cu:

 1. cutia de lucru
 2. ață pentru brodat (moline)
 3. pînză (etamină) 25x25 cm

La modulul „Prelucrarea artistică a lemnului” participanții se vor prezenta cu:

 1. scîndură 300x150 mm
 2. cuțit pentru cioplit în lemn
 3. riglă, creion, radieră

30.01.2014

În atenția profesorilor de informatică de pe ancora alăturată descărcați materialele de la seminarul din 29.01.2014.


În atenţia instituțiilor de învățămînt preșcolar, și APL de pe ancora alăturată puteți descărca Scrisoarea Ministerului Educației nr.01/13-51 din 24.01.2014 cu privire la beneficiarii grantului oferit de Guvernul României pentru îmbunătățirea educației tipurie. Informația se va prezenta la Direcția învățămînt bir.206 și pe adresa aurica.trifan@mail.ru. Detalii în fișierul atașat.

28.01.2014

În atenţia instituțiilor de învățămînt, transportul spre seminarul de informatică, 29.01.2014, LT Sireti va fi la 800 la Consiliul Raional

23.01.2014

În atenţia instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-43 din 23.01.2014 cu privire la răcirea timpului.


În atenţia instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată puteți descărca REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ORGANIZAEA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI ŞCOLARE LA DISCIPLINA EDUCAŢIA FIZICĂ .

22.01.2014

În atenţia instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați concursul „Potop de stele-n miez de ghenar” va avea loc pe data de 29.01.2014, ora 1200, în incinta Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”.

20.01.2014

În atenţia instituțiilor de învățămînt Competiția la baschet (fete) din data de 15 februarie va fi transferată pentru data de 16 februarie, în legătură cu desfășurarea olimpiadei olimpiadelor raionale.


În atenţia administrațiilor instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată descărcați circulara Direcției învățămînt cu privire la condiţiile climaterice nefavorabile.

17.01.2014

În atenţia instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată puteți descărca Regulamentul desfăşurării Concursului „O masă de tenis pentru școala ta” etapa raională.

15.01.2014

În atenţia instituțiilor de învățămînt Ordinul Direcției învățămînt nr.05 din 05.01.2014 cu privire la organizarea olimpiadelor raionale la disciplinele de studiu.


În atenţia instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați de pe ancora alăturată puteți descărca Regulamentul desfăşurării concursului „Potop de stele-n miez de ghenar”. Concursul va avea loc pe data de 29.01.2014, ora 1200, în incinta Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”.

14.01.2014

În atenţia instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată puteți descărca Regulamentul desfăşurării competiţiilor sportive între elevi pentru anul de studii 2013-2014 în raionul Străşeni.

13.01.2014

În atenţia instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancorele alăturate puteți descărca planul stagiilor de formare și ofertele de perfecționare.

31.12.2013

În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată descărcați Ordinul Direcției învățămînt nr.361 din 31.12.2013 cu privire la desemnarea responsabililor pentru baza de date bacalaureat 2014


În atenţia instituțiilor de învățămînt și a factorilor interesați, de pe ancora alăturată puteți descărca metodologiile aprobate pentru sesiunea de examen 2014.

30.12.2013

În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt și a coordonatorilor locali ai prevenirii violenței și abuzului față de copii, Direcția învățămînt solicită raportul pentru prima jumătate de an școlar (pînă la 10.01.2014)

27.12.2013

În atenția instituțiilor preuniversitare, la data de 03.01.2014, în incinta gimnaziului „Mihai Viteazul” se va desfășura seminarul „Rolul competenței lingvistice în comunicarea corectă la l. rusă (profesorii se vor prezenta avînd asupra sa standadele).


În atenția instituțiilor de învățămînt la data de 02.01.2014, ora 1000 se va desfășura seminarul raional cu conducătorii de cercuri din toate instituțiile de învățămînt. acesta se va desfășura în incinta Centrului de Creație (linga oficiu stării civile). (detali la tel 0237 28160)

24.12.2013

În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată descărcați Dispoziția Ministerului Educației nr.646 din 20.12.2013 cu privire la reglamentarea activităților educaționale în instituțiile de învățămînt preuniversitar


În conformitate cu Programul activităţilor extraşcolare în învăţămîntul preuniversitar pentru anul 2014, aprobat prin ordinul Ministerului educaţiei nr. 1171 din 14.12.2013, în scopul promovării educaţiei în domeniul Ştiinţelor exacte, Tehnologie, Inginerie şi Matematică, şi atragerea elevilor în activităţi de ştiinţă şi cercetare în Republica Moldova, în perioada 31.01.2014 – 02.02.2014, va avea loc Concursul Naţional de Ştiinţă şi Inginerie „Mold SEF”, ediţia a II-a, pentru elevii din Republica Moldova. Formularele de completare, precum si Regulamentul privind organizarea şi desfaşurarea Concursului Naţional „Mold SEF”, ediţia a II-a sint atasate sau pot fi accesate pe adresa http://isef.ict.md/ Administrațiile insintuțiilor de învățămînt vor familiarizeze cadrele didactice, părinţii, elevilii despre organizarea acestui concurs.


În atenția instituțiilor de învățămînt la data de 27.12.3013, ora 900 se va desfășura seminarul raional cu profesorii de istorie (instituția LT „Ion Vatamanu”)

18.12.2013

În atenţia bibliotecarilor instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată descărcați raportul statistic

17.12.2013

În atenţia instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-593 din 11.12.2013 cu privire la campania socială „O masă de tenis pentru școala ta”

16.12.2013

În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată descărcați formularul raportului privind rezultatele tezelor semestriale în sesiunea IARNA 2013

10.12.2013

În atenţia instituțiilor de învățămînt, vineri 13.12.2013, în incinta gim. Rădeni, se va desfășura seminarul cu profesorii de l. străină. Se prezintă doar profesorii de limbă engleză.(Rutiera Strășeni - Romănești 0750, stația de lîngă piața agricolă.)

05.12.2013

În atenţia instituțiilor de învățămînt Ordinul Direcției învățămînt nr.326 din 05.12.2013 cu privire la securitatea vieții și sănătății copiilor în cadrul vacanței și sărbătorilor de iarnă.


În atenţia instituțiilor de învățămînt Ordinul Direcției învățămînt nr.321 din 03.12.2013 cu privire la funcționarea instituțiilor de învățămînt în perioada rece a anului.


În atenţia instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Centrului de Sănătate Publică nr.574 din 02.12.2013 cu privire la desfășurarea orei de prevenire a fumatului.

02.12.2013

În atenţia instituțiilor de învățămînt Ordinul Direcției învățămînt nr.316 din 29.11.2013 cu privire la instruirea asistentelor medicale din școli

29.11.2013

În atenția mangerilor instituțiilor preuniversitare, în care sunt înregistrați copii cu CES în clasa a IX-a Serviciului de Asistență Psihopedagogică solicită informația din fișierul atașat. Informaţia va fi prezentată în format electronic pe adresa sapstraseni@yahoo.com (pentru detalii contactaț telefonic colaboratorii SAP)


În atenția managerilor instituțiilor preuniversitare! Serviciul de Asistență Psihopedagogică solicită informația despre cadrele didactice de sprijin din instituție. Informaţia va fi prezentată în format electronic pe adresa sapstraseni@yahoo.com

27.11.2013

În atenţia instituțiilor de învățămînt 28 noiembrie 2013 în incinta LT „Ion Creangă”, Micleușeni se va desfășura seminarul cu directorii adjuncți pentru educație (rutiera din Strășeni 745 în priajma gării feroviare).


În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt, duminică 01.12.2013, ora 1030, în Casa de cultură Strășeni, teatrul „Satiricus” invită colectivele pedagogice din raion și elevii de liceu, la spectacolul „MADE IN MOLDOVA” , intrare liberă. Administrațiile instituțiilor vor asigura transportarea spectatorilor.

25.11.2013

Reprezentanța UNICEF în Moldova și Centrul Media pentru Tineri au lansat un concurs de desen pentru copii cu vîrsta cuprinsă între 7-18 ani. Atașat găsiți anunțul, condițiile de participare, precum și datele de contact. Solicităm diseminarea informației pentru documentarea persoanelor interesate.


În atenţia instituțiilor de învățămînt Ordinul Direcției învățămîn nr.309 din 22.11.2013 cu privire la cursurile de instruire în domeniul protecției civile.

21.11.2013

În atenţia instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Centrului Pentru Drepturile Omului din Moldova nr.3376 din 19.11.2013 cu privire la lansareaa concursului radiofonic.

20.11.2013

În atenţia instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-733 din 08.11.2013 cu privire la desfășurarea activităților de promovare a drepturilor și libertăților omului/copilului


În atenţia instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-775 din 20.11.2013 cu privire la Promovarea educației STEM (Science, Tehnology, Engineering and Matematics)

19.11.2013

În atenţia instituțiilor de învățămînt Ordinul Direcției învățămînt nr.303 din 19.11.2013 cu privire la instruirea asistentelor medicale din școli

18.11.2013

În atenţia instituțiilor de învățămînt Ordinul Direcției învățămînt nr.299 din 15.11.2013 cu privire la organizarea și desfășurarea concursului raional „Pedagogul Anului”

14.11.2013

În atenţia profesorilor de informatică, de pe ancora alăturată puteți descărca Curriculum opţional, aprobat la TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR.


Ministerul Educaţiei, Agenţia de Asigurare a Calităţii aduce la cunoştinţa comunităţii educaţionale din Republica Moldova, tuturor factorilor interesaţi, proiectele metodologiilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea sesiunii de examene 2014.

13.11.2013

În atenţia învățătorilor claselor primare privire, de pe ancora alăturată puteți descărca materialul discutat în cadrul seminarului „Asigurarea calităţii educaţiei prin realizarea continuităţii în învăţămîntul primar şi preşcolar” din 13.11.2013.


În atenţia conducătorilor instituțiilor școlare și preșcolare joi 14.11.2013 la orele 1500 în incinta școlii de arte va avea loc ședința Comisiei Raionale Excepționale Sănătate publică în problemele răspîndirii problemelor hepatice. Este obligatorie prezența tuturor conducătorilor.

07.11.2013

În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt Ordinul Direcției învățămînt nr.293 din 04.11.2013 cu privire la asigurarea securității vieții și securității copiiilor.


În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt Ordinul Ministerului Educației nr. 997 din 23 octombrie 2013 cu privire la tezele semestriale.


În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați informația cu privire la realizarea unui control tematic în perioada 25 - 29 noiembrie 2013 la geografie în clasele gimnaziale.

05.11.2013

În atenţia instituțiilor de învățămînt Ordinul Ministerului educației nr.1038 din 01.11.2013 cu privire la orarul examenelor de absolvire, sesiunea 2014

01.11.2013

În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt Ordinul Direcției învățămînt nr.290 din 31.10.2013 cu privire la organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice în anul de studii 2013-2014.


În atenţia angajaților din învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați oferta cursurilor organizate de Institutul de Științe ale Educației.


În atenţia angajaților din învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați oferta cursurilor organizate de Institutul de Formare Continuă.

31.10.2013

În atenţia administratorilor de tip instituție (SIE), de pe ancorele alăturate puteți descărca mostrele actelor destudii. (discutate la seminarul SIE)

30.10.2013

În atenţia participanților la seminarele SIE, pe data de 31.10.2013 se prezintă MANAGERII (directorul), pe data de 01.11.2013 se prezintă administratorul de tip instituție (numit prin ordin de manager, dupa seminarul din 31.10.2013). La seminar este salutabilă prezența cu calculatoare portabile (personale, sau a instituției de îvățămînt) pentru studierea interfeței sistemului și modalitatea de lucru cu aciasta.

29.10.2013

În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt, pe data de 31.10.2013, 01.11.2013 se va desfășura seminarul cu privire la întroducerea datelor în SISTEMUL INFORMAȚIONAL EDUCAȚIONAL (SIE) și gestiunea acestuia.
31.10.2013 pentru directorii instituțiilor. 1000 în incinta Centrului de Creație Tehnico-aplicativă Pentru Copii și Adolescenți (în apropierea gim. „Mihai Viteazul”).
01.11.2013 pentru administratorii de tip instituție. 1000 în incinta Centrului de Creație Tehnico-aplicativă Pentru Copii și Adolescenți (în apropierea gim. „Mihai Viteazul”).
Participanții la seminare se vor prezenta cu formularele (cadru de conducere, cadru didactic, cadru auxiliar, elev, elev în situație de risc, elev cu CES, angajamentul) imprimate și studiate. acestea pot fi descărcate de pe ancora alăturată sau din poșta electronică a instituției.
Detalii la 0237-2-81-60 (Pînzari Savelie)

29.10.2013

În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt, și a profesorilor de biologie de pe ancora alăturată puteţi descărca proba de evaluare la clasa a IX-a.

25.10.2013

În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt, și a profesorilor de clase primare proba de evaluare la limba română clasa a IV-a va fi publicata luni 28.10.2013 ora 800.

21.10.2013

În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt, seminarul cu profesorii claselor primare se transferă pentru data de 01.11.2013, în incinta LT „Nicolae Nekrasov”, ora 0900 .(se prezintă șefii de cateră cu standartele de eficiență a învățării).


În atenția managerilor școlari și profesorilor de LLR! Probele de evaluare la LLR pentru clasele a V-a și a X-a vor putea fi descărcate de pe ancora de mai jos miercuri, 23.10.2013, la orele 0800. Informația va fi transmisă pînă pe data de 25.10.2013 în biroul 208 și pe e-mail prof.condrea@mail.ru metodist DÎ, I.Condrea.

21.10.2013

În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt, seminarul cu diriginții claselor V „Prevenirea abuzului și violenței” se va desfășura în perioada de 24-25.10.2013 (în incinta SAP).

08.10.2013

În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt, la data de 09.10.2013 se va desfășura ședința cu managerii. Aceștea se vor prezenta în priajma Consiliului Raional, ora 1200.

03.10.2013

În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată puteți descărca Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-9964 din 27.09.2013 cu privire la desfășurarea „Zilei tînărului alegător”.


În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată puteți descărca Scrisoarea Centrului Educație medicală nr.01-23/43 din 16.09.2013 cu privire la cursurile de formare continuă a lucrătorilor medicali pentru 2014.

01.10.2013

În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt, la data de 04.10.2013 se va desfășura seminarul cu operatorii de gaze. Aceștea se vor prezenta în sala de ședințe a Consiliului Raional (bir. 111) ora 0900.

30.09.2013

În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt, de pe ancora alăturată puteţi descărca numărul de locuri şi amplasarea acestora în sală, pentru Ziua lucrătorilor din învățămînt, miercuri 02.10.2013, ora 1200.

23.09.2013

În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt de pe ancora alăturată puteți descărca agenda de evaluare a nivelului de pregătire a instituțiilor de învătămînt către noul an şcolar 2013 – 2014 .


În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt, Direcția învățămînt solicită în regim de urgență (24.09.2013 1000) informația despre cadrele didactice, conform formularului atașat (informația va fi expediată pe adresa volosciuc2012@mail.ru)

13.09.2013

În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt, pînă în data de 27.09.2013 de expediat planurile manageriale (în format electronic) pe adrese ion.ampava@gmail.com.


În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt, în perioada 25-26.09.2013 se va desfășura atestarea operatorilor de gaze. Aceștea se vor prezenta în sala de ședințe a Consiliului Raional (bir. 111) ora 0900.


În atenţia instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați regulamentul FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE POIEZE ȘI CÎNTEC „DUMITRU MATCOVSHI” ediția III.

23.08.2013

În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt, Ministerul Educației lansează concursul de selectare a școlilor pilot, care vor beneficia de proiectul „Conectează-te! TIC pentru succes în învăţare”. Proiectul se va desfășura pînă în anul 2016.


În atenţia profesorilor de informatică, de pe ancora alăturată puteți descărca arhiva cu materialele de la întrunirea metodică din 23.08.2013.

22.08.2013

În atenţia profesorilor de informatică, de pe ancora alăturată puteți descărca proectul Curriculum-ului opţional „Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor”.

21.08.2013

În atenția instituțiilor de învățămînt, întrunirea medodică la disciplina educație civică se va desfășura vineri 23.08.3013 ora 1100.


În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt, de pe ancora alăturată puteţi descărca Sugestii și repere în adresa managerilor.


În atenţia instituţiilor de învăţămînt, de pe ancorele alăturate puteţi descărca scrisoarea metodică pentru educația muzicală.


În atenţia instituţiilor de învăţămînt, de pe ancorele alăturate puteţi descărca scrisoarea metodică pentru educația tehnologică.

.

În atenţia instituţiilor de învăţămînt, de pe ancorele alăturate puteţi descărca scrisoarea metodică pentru educația plastică.


În atenţia instituţiilor de învăţămînt, de pe ancorele alăturate puteţi descărca scrisoarea metodică pentru educația fizică.

19.08.2013

În atenţia managerilor instituţiilor de învăţămînt, de pe ancora alăturată puteţi descărca numărul de locuri şi amplasarea acestora în sală, pentru Conferinţa pedagogică 2013.

16.08.2013

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, ]ntrunirea metodică raională pentru învățămîntul primar va avea loc la data de 23.08.2013, ora 900 în incinta gimnaziului „Mihai Viteazul”. Se vor prezenta șefii de catedră din instituții (sau un cadru dudactic din domeniu).

25.07.2013

În atenția managerilor școlari, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-459 din 25.07.2013 cu privire la concursul la proiectul pilot „UN CALCULATOR PENTRU FIECARE ELEV” (1:1 eLearning).

ARHIVA

Pentru a accesa informaţia din anuii precedenţi faceţi clic pe ancora de mai jos

 
 

 

ABOUT