DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT STRĂŞENI
 
   
MENIUL PRINCIPAL
NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
PLANIFICARE
EVALUARE
ACTE NORMATIVE
CONCURSURI
LINCURI UTILE
CONTACTE
SIME
NECESAR DE CADRE
 

CĂUTARE


Free web hostingWeb hosting


IIC
ISE
PRESCOLAR
PRODIDACTICA
UPSC
UST

USEFSNOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
 

22.06.2017

În atenția managerilor instituțiilor de înbățămînt, la data de 23.06.2017, ora 0800 , se vor prezenta la centrul de verificare (Gimnaziul Internat), pentru ridicarea rezultatelor examenelor cl.9.

19.06.2017

În atenția managerilor instituțiilor de înbățămînt, atașat găsiți Scrisoarea Întreprinderii de Stat „TIPOGRAFIA CENTRALĂ” nr.01/82 din 15.05.2017 cu privire la copertele actelor de studii.
Prețul copertei constituie 16.50 (16 lei 50 bani), banii pentru doritori se vor prezenta în bir. 208 pînă miercuri, 21.06.2018, ora 1100.


În atenția managerilor instituțiilor de înbățămînt, până la data de 29.06.2017 se va prezenta confirmarea și raportul cu privire la completarea sistemului informațional SIME. Modelul este atașat.

13.06.2017

În atenția angajaților din înbățămînt, de pe ancora alăturată descărcați informația d cu privire la foile turistice propuse de comitetul sindical al USM.

05.06.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt, în conformitate cu Ordinul Ministerului Educației nr.295 din 10.05.2017 se vor întroduce datele în SIME (Sistem Informațional de Management Educațional).

 1. Desemnarea administratorilor de tip instituție
  • Emiterea ordinului de numire a responsabililor locali de completarea SIME -directorul instituției
  • Semnarea declarațiilor de confidențialitate -responsabili de completarea SIME
  • Prezentarea ordinului și declarației administratorului instituției la Direcția învățămînt-directorul instituției
 2. Până la data de 29.06.2017 -introducerea datelor cu privire la reușita elevilor și absențe
 3. La data de 30.06.2017 -se prezintă la Direcția învățământ confirmare privind corectitudinea datelor întroduse -directorul instituției

Pentru administritorii locali ce nu cunosc sistemul contactați (0237)208160 pentru instruire.

Notă: Pentru clasele I, II nu se întroduc calificativele
Neglijația anunțul cu privire la „situatia la 1 octombrie 2016”, sistemul este configurat pentru întroducerea datelor actuale

.

25.05.2017

În atenția managerilor de liceu și administratorilor locali SAPD (Sistemul Automat de Prelucrare a Datelor), etapa a II-a (întroducerea notelor anuale, clasa XII, pentru candidații la sesiunea 2017 Bacalaureat) se va desfășura în perioada 25.05.2017-31.05.2016. Anexa 1, în 2 exemplare și copiile din registru pentru cl XII, se va prezenta la Direcția învățămînt pînă la data 31.05.2017.

16.05.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt, Plicurule securizate cu subiectele pentru testarea naţională din învăţământul primar la limba de instruire, organizată astăzi, 16 mai, vor fi deschise pe latura cu numărul 3 (trei).

12.05.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt, etapele de completare a SPCG.

 1. Perioada 15.05-18.05.2017 -desemnarea administratorilor de tip instituție
  • Emiterea ordinului de numire a responsabililor locali de completarea SPCG -directorul instituției
  • Semnarea declarațiilor de confidențialitate -responsabili de completarea SPCG
  • Prezentarea ordinului și declarației administratorului instituției la Direcția învățămînt-directorul instituției
 2. Perioada 19.05-24.05.2017 -introducerea datelor personale
 3. Perioada 25.05-03.06.2017 -introducerea datelor cu privire la reușita elevilor
 4. Perioada 27.06-03.07.2017 -introducerea datelor cu privire la rezultatele examenelor (sesiunea de bază)
 5. Perioada 27.06-15.07.2017 -introducerea datelor cu privire la rezultatele examenelor (sesiunea suplimentară)


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr.326 din 11.05.2017 cu privire la schemele de convertire a punctelor în note la testarea națională din învățămîntul primar.

11.05.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați baremele pentru testarea naţională din învăţământul primar la matematică.


În atenția instituțiilor de învățămînt, plicurule securizate cu subiectele pentru testarea naţională din învăţământul primar la matematică, organizată astăzi, 11 mai, vor fi deschise pe latura cu numărul 1 (unu).

02.05.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.102 din 28.04.2017 cu privire la organizarea și desfășurarea festivalului-concurs al cîntecului pascal.

26.04.2017

În atenția instituțiilor de învățământ, masa rotundă pentru părinți și absolvenți ai ciclului gimnazial „Orientarea vocațională a absolvenților cu cerințe educaționale speciale” din data de 28 aprilie 2017 este contramandată. Data desfășurării va fi anunțată suplimentar.


În atenția factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată descărcați clasamentul pentru olimpiada raională la științe pentru juniori.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației și Președintele Raionului cu privire la organizarea acțiunilor dedicate Zilei Drapelului de Stat.

20.04.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.90 din 06.04.2017 cu privire la organizarea și desfășurarea conferinței raionale a bibliotecarilor.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-1828 din 106.04.2017 cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

19.04.2017

În atenția factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată descărcați punctajul pentru Olimpiada Raională la științe, juniori.


În atenția managerilor școlari și profesorilor de L.L.Română, proba de evaluare (diagnosticare și pronosticare) finalăpentru clasa V-a se va desfășura pe data de 26.04.2017. Proba va fi transmisă prin poșta electronică la ora 800. Informația analitică, conform schemei cunoscute, va fi transmisă pînăpe data de 28.04.2017, pe adresa prof.condrea@mail.ru .


În atenția instituțiilor de învățămînt, seminarul organizatorilor „Medierea școlară” din 21.04.2017 este contramandat. Data desfășurării acestuia va fi anunțată suplimentar.

13.04.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.91 din 18.04.2017 cu privire la organizarea și desfășurarea concursului raional „La izvoarele înțelepciunii”.

12.04.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt, la data de 13.04.2017, președinții comitetelor sindicale din instituțiile de învățămîn preuniversitare și preșcolare, se vor întruni în ședință, consiliul raional,sala de ședințe 111, orele 1400.

11.04.2017

În atenția factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată puteți descărca raportul cu privire la inspecția de evaluare frontală a Instituției Publice Liceul Teoretic „UNIVERSUL”, Scoreni.

10.04.2017

În atenția factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată puteți descărca rezultatele olimpiadei raionale la educația fizică.

31.03.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.80 din 31.03.2017 cu privire la atestarea cadrelor didactice.

17.03.2017

În atenția administrațiilor de liceu și a factorilor cointeresați, Scrisoare Ministerului Educației nr.A-13/78 din 15.03.2017 cu privire la verificarea on-line a datelor candidaților la sesiunea de bacalaureat 2017.
Datele vor fi verificate în perioada 20-30 martie 2017 accesînd pagina Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, compartimentul SAPD.

14.03.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați informația cu privire la delegarea profesorilor din învățămîntulprimar la stagiile de formare.

10.03.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt, ordinul Ministrului Sănătății nr.186 din 07.03.2017 cu privire la evaluarea respectirii legislației sanitare și pentru siguranța alimentelor în instituțiile de educalie timpurie și de invățămînt primar, gimnazial și liceal.

03.03.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt, atașat găsiți formularele pentru acțiunile de eficientizare discutate la ședințacu managerii din 03.03.2017.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.47 din 01.03.2017 cu privire la desfășurarea lucrărilor de înverzire și salubrizare în cadrul lunarului ecologic 2017.

02.03.2017

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția învățămînt solicită informația cu privire la angajați, conform formularelor atașate. Aceasta se va prezenta la data de 3.03.2017, la ședințacu managerii.

28.02.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt, este solicitată oferta coperților actelor de studii. Aceasta se va prezenta în bir.208 cu semnătura și ștampila managerului. (prețul unei coperți pentru absolvent gimnazial și liceu este 16 lei)

27.02.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt, la data de 02.03.2017, se vor aduce omagii victimilor care au avut de suferit în urma războiului din Transnistria,1992.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați Regulamenele concursurilor „Votulmeu-vocea mea!” și „Alegerile în viața mea”.

23.02.2017

Joi 02.03.2017, ora 900, în incinta Casei Sindicatelor, str. 31 august 129, et.1, va avea loc ședința cu președinții comitetelor sindicale din instituțiile preșcolare și preuniversitare. președinte c.t.c. al S.E.Ș. M. Paladi


În atenția factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată descărcați Regulamentul de organizare și desfășurare a Spartachiadei lucrătorilor din sfera învățămîntului.

22.02.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancorele de mai jos puteți descrca clasamentul pentru probele susținute la olimpiada raională:

 1. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (IX-XII)
 2. CHIMIA (IX-XII)
 3. FIZICA (IX-XII)
 4. ISTORIA (IX-XII)

19.02.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancorele de mai jos puteți descrca punctajul pentru probele susținute la olimpiada raională:

 1. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (IX-XII)  CONDREA ION    prof.condrea@mail.ru
 2. ISTORIA (IX-XII)              COSTIN TAMARA   di.straseni@gmail.com
 3. FIZICA (IX-XII)              MITITELU TUDOR    tudor.mititelu@gmail.com
 4. CHIMIA (IX-XII)         PEREPELICINÎI ELEONORA   eperepelicinii@mail.ru
 5. Depunerea contestațiilor se va efectua prin poșta electronică, la adresele indicate mai sus, pînă la ora 1700 , 20.02.2017 .


  În atenția directorilor adjuncți pentru educație, marți, 21.02.2017, în incinta lt „Mihai Eminescu”, ora 900 se va desfășura un seminar instructiv, este solicitată prezența dvs.

  15.02.2017

  În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancorele de mai jos puteți descrca clasamentul pentru probele susținute la olimpiada raională:

  1. INFORMATICA (IX-XII)
  2. GEOGRAFIA (IX-XII)
  3. MATEMATICA (VI-XII)
  4. L. RUSĂ (IX)
  5. ED. TEHNOLOGICĂ (VIII)
  6. CLASE PRIMARE (IV)
  7. L. STRĂINĂ (IX-XII)
  8. ED. PLASTICĂ (VIII)
  9. ED. MUZICALĂ (VIII)
  10. BIOLOGIA (IX-XII)

  În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați de pe ancorele alăturate descărcațo actele de controp pentru grădinița creșă din ir. Bucovăț și gimnaziul Bucovăț.

  14.02.2017

  În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați in perioada 23-25 februarie 2017 va avea loc concursul Național de Științe și Inginerie ”MoldSEF” (circulara atasată) Este un concurs de proiecte, pentru elevi și este organizat pe mai multe categorii tematice:
  I. Ştiinţe (Chimie, Biologie, Geografie, Fizică, Managementul mediului şi al ecosistemelor, Matematică aplicată sau pe domeniile interdisciplinare ale ştiinţelor enumerate).
  II. Ştiinţe aplicate (Inginerie mecanică, Energetică şi termotehnică, Electrotehnică şi electronică, Echipamente şi tehnologii de măsurare sau monitorizare, Reciclare, Economie).
  III. Tehnologia informaţiei (Știinţa calculatoarelor, Algoritmi, Programare, Inteligenţă artificială, Navigarea şi comunicarea, Aplicaţii software).
  Detalii despre concurs (inregistrare, Regulament, etc.) puteti gasi la adresa http://isef.ict.md/ .

  13.02.2017

  În atenția instituțiilor de învățămînt Ordinul Direcției învățămînt nr.31 din 13 februarie 2017 cu privire la organizarea testării naționale pe eșantion reprezentativ.

  12.02.2017

  În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancorele de mai jos puteți descrca punctajul pentru probele susținute la olimpiada raională:

  1. INFORMATICA (IX-XII)       PÎNZARI SAVELIE         di.straseni@gmail.com
  2. GEOGRAFIA (IX-XII)         AMPAVA ION          ion.ampava@gmail.com
  3. MATEMATICA (VI-XII)        MITITELU TUDOR        tudor.mititelu@gmail.com
  4. L. RUSĂ (IX)             DRAGUŢAN ANGHELINA    eperepelicinii@mail.ru
  5. ED. TEHNOLOGICĂ (VIII)      MORARU VALENTINA     valentinamoraru1958@gmail.com
  6. CLASE PRIMARE (IV)         COTELEA EUDOCHIA     ecotelea@gmail.com
  7. L. STRĂINĂ (IX-XII)         PEREPELICINÎI ELEONORA  eperepelicinii@mail.ru
  8. ED. PLASTICĂ (VIII)         MORARU VALENTINA      valentinamoraru1958@gmail.com
  9. ED. MUZICALĂ (VIII)         MORARU VALENTINA      valentinamoraru1958@gmail.com
  10. BIOLOGIA (IX-XII)         COTELEA EUDOCHIA      ecotelea@gmail.com

  Depunerea contestațiilor se va efectua prin poșta electronică, la adresele indicate mai sus, pînă la ora 1700 , 13.02.2017 .

  10.02.2017

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Hotărîrea nr.1 a Consiliului Național pentru Protecția Dreprurilor Copilului, referitor la alimentația copiilor și achiziționarea alimentelor.

  08.02.2017

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția învățămînt solicită completarea șiprezentarea formularului atașat cu privire la candidații examenului pentru clasa 9. Formularulse va expediaelectronic pe adresa direcției și se vorprezenta varianta imprimată cu semnătură și ștampilă (bir.208).
  (NU MODIFICAȚI STRUCTURA FORMULARULUI)

  07.02.2017

  În atenția instituțiilor de învățămînt
  Participanţii la olimpiada raională la educaţia plastică , 12.02.2017, se prezintă cu: guaşă (acuarelă), pensule, creion, radieră, vas pentru apă.


  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.27. din 07.02.2017 cu privire la organizarea și desfășuraeae sărbătorii raionale „Mărțișorul copiilor”.(Din cauza condițiilor climaterice participă doar instituțiile preșcolare din or. Strășeni, iar preuniversitare participă tot raionul)


  În atenția instituțiilor de învățămînt
  Participanţii la olimpiada raională –ed.tehnologică, 11.02.2017, se prezintă la modulul -”Tehnologia prelucrării lemnului” cu: -Scîndură 20x15cm(200x200mm),creion, riglă, radieră, compass, cuţit(teslă)-cioplit.
  Modulul “Croşetarea”- etamină 25x25cm, aţă “Romana”- albă de croşetat, croşetă, ac, aţă, creion, riglă, radieră, foarfecă.

  01.02.2017

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, de pe ancorele alăturate puteți descărca informația de la ședința cu managerii din 01.02.2017.


  În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancorele alăturate puteți descărca informația cu privire la completarea SAPD prezentată la 01.02.2017.

  26.01.2017

  În atenția instituțiilor de învățămînt, seminarul profesorilor de l. franceză se va desfășura vineri, 27.01.2017, ora 830, în incinta LT „Nicolai Nekrasov”.

  23.01.2017

  În atenția managerilor instituțiilor preșcolare de învățămînt, Direcția învățămînt solicită completarea formularului atașat și prezentarea acestuia la ședința cu managerii din 24.01.2017.

  12.01.2017

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția învățămînt solicită expedierea necesarului de cadre pentru anul 2017 - 2018, precum și prognoza pe termen mediu (5 ani). Informația va fi prezentată, pînă la data de 20.01.2017, pe suport de hîrtie, autentificată cu ștampilă și semnătură, conform formularelor atașate.

  11.01.2017

  În atenția instituțiilor de învățămînt Scrisoarea Direcție învățămînt nr.10 din 11 ianuarie 2017 cu privire la măsurile întreprinse în legătură cu condițiile climaterice nefavorabile.

  03.01.2017

  În atenția instituțiilor de învățămînt Ordinul Ministerului Educației nr.1090 din 29 decembrie 2016 cu privire la instrucțiunea privind evaluarea și dezboltarea comportamentului elevilor din învățămîntul primar și secundar general.

  19.12.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt , de pe ancora alăturată descărcați Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-814 din 07 septembrie 2016 cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățămîntul primar și secundar.

  13.12.2016

  În atenția instituțiilor de învățământ. Atelierele practice de lucru cu cadrele didactice din instituțiile preuniversitare: „Aspecte metodologice în realizarea probelor de evaluare finală pentru elevii cu CES reieşind din competenţele formate” planificate de SAP se v-or desfășura doar pentru cadrele didactice din instituțiile vizate.

  06.12.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.436 din 06.12.2016 cu privire la securitatea vieții și sănătății copiilor în cadrul vacanței și sărbătorilor de iarnă.

  03.12.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.432 din 05.12.2016 cu privire la desemnarea responsabililor de completarea bazei de date bacalaureat 2017.

  30.11.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățământ. Conferința raională planificată în cadrul sătpămânii Educației incluzive cu genericul „Eforturi comune-succese comune” va avea loc pe data de 2 decembrie 2016, ora 1200 în incinta IPLT „M.Eminescu” (sala de festivități). Este solicitată prezența managerilor instituțiilor de învățămînt, a președinților CMI și cadrele didactice de sprijin.

  28.11.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.409 din 28.11.2016 cu privire la seminarul metodico-practic al bibliotecarilor. (Pentru transportare la seminar se va utiliza transportul public, rutiere Chișinău-Nisporeni, ora 830 gara feroviară Strășeni)

  25.11.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.389 din 16.11.2016 cu privire la tezele semestriale, anul școlar 2016-2017.

  18.11.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și a administratorilor SIME, reamintim că datele în sistem se vor introduce pînă la data de 20.11.2016. În conformitate cu ordinul Ministerului Educației nr.847 din 27.09.2016, instituția de învățămînt va completa un raport în format Excel, conform formularului atașat, acesta va fi expediat pe adresa di.straseni@gmail.com la data de 21.11.2016. La fel, raportul imprimat, însoțit de o scrisoare de garanție, scrisă în formă liberă, prin care directorul instituției de învățămînt își asumă răspunderea pentru datele transmise în SIME, se va prezenta la Direcția învățămînt.

  31.10.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și a administratorilor SIME, conturile administratorilor de tip instituție în sistem pentru anul de studii 2016-2017 sunt active pînă la data de 20.11.2016.

   

  24.09.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și a administratorilor SIME, din motive tehnice nu afost trecut sistemul pentru anul de studii 2016-2017. La moment se vor verifica doar datele pentru anul de studii 2015-2016. Data întroducerii datelor pentreu anul de studii 2016-2017 va fi anunțată suplimentar.

   

  13.09.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.336 din 13.10.2016 cu privire la actualizarea datelor din Sistemului de cartografiere a şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor.

  11.09.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, pînă la data de 20.10.2016 se vor întroduce datele în SIME pentru anul de studii 2015-2016. Pentru aceasta se vor îndeplini următoarele măsuri:

  Se vor numi administratorii de tip instituție (aceștea vor completa și semna acordul de confidențialitate, și îl vor prezenta la Direcția învățămînt)

  Rechizitele de acces la baza de date au fost păstrate din sesiunea anterioară (pentru modificări contactați 069568487)

  Administratorii de tip instituție ce nu cunosc modalitatea de întroducere a datelor vor contacta Direcția învățămînt pentru a stabili data instruirii.

   

  16.08.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați distribuția în Casa cultură pentru conferința 2016.

  15.08.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt , de pe ancora alăturată descărcați Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-760 din 11 iulie2016 cu privire la înmatricularea absolvenților 2016. Informația se va completa în fișierul excel și va fi expediată la adresa Direcției învățămînt


  În atenția instituțiilor de învățămînt, pentru directorii adjuncți responsabili de procesul educativ, atelierul de dezbateri la nivel raional se va desgășura pe data de 18.08.2016.

  12.08.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați orarul atelierilor de dezbateri la nivel raional.

  11.08.2016

  În atenția profesorilor de informatică, de pe alăturată puteți descărca informația de la întrunirea metodică.


  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, de pe ancora respectivă puteți accesa informația referitor la Conferințele pedagogice.


  În atenția managerilor școlari și a profesorilor de informatică, Ministerul Educației anunță selecția profesorilor care vor participa la cursuri de instruire în Coreea de Sud. Cursurile de instruire se vor desfășura pe parcursul a două săptămâni, în provincia Jeju. Vor fi selectați 20 profesori care predau disciplina Informatica.
  Totodată, aducem la cunoștință că la concurs sunt eligibile cadrele didactice care nu au beneficiat de cursul de instruire petrecut în anul trecut și persoanele care nu sînt prepensionari. Cursurile vor avea loc în lunile septembrie-octombrie. Data limită de depunere a aplicărilor este 16 august. Pentru a aplica candidații vor întreprinde următoarele acțiuni:
  1. Completarea formularului de aplicare online (apăsați aici pentru a completa formularul - https://goo.gl/forms/0W7H0kWFYaXLBEQu1)
  2. Transmiterea Scrisorii de motivare (cel mult 400 de cuvinte), unde participanții vor prezenta experiența în implementarea TIC, așteptările de la cursurile de formare, planurile de viitor, unde și cum vor fi aplicate cunoștințele noi acumulate. Scrisoarea trebuie să fie semnată de cadrul didactic și confirmată prin semnătura directorului instituției și expediată la adresa electronică valentina.ichim@edu.md. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj.

  09.08.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, în legătură cu derularea misiunii de audit la Ministerul Educației, este solicitat completarea tabelului anexat pînă la data de 15.08.2016. Informația va fi expediată în format electronic la adresa Direcției învățămînt.

  05.08.2016

  ÎN ATENȚIA FACTORILOR COINTERESAȚI, ACCESÎND ANCORA ALĂTURATĂ PUTEȚI VIZUALIZA NECESARUL DE CADRE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÎNT

  19.07.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.220 din 11.07.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea reuniunilor metodice raionale.

  18.07.2016

  În atenția factorilor cointeresați, în fiecare zi de examen, sesiunea suplimentară, este organizat transport, ora 830, în fața Consiliului Raonal.

  15.07.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, luni, la data de 18.07.2016 veți prelua certificatele de studii gimnaziale pentru sesiunea suplimentară și corectate, începînd cu 900, bir. 208.

  14.07.2016

  În atenția factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată descărcați centrele de susținere a examenului de bacalaureat sesiunea suplimentară.

  06.07.2016

  În atenția managerilor instituțiilor, pentru evidența actelor de studii se vor procura registre noi, ce corespund cerințelor Instrucțiunii cu privire la personalizarea automatizată, eliberarea, evidența și păstrarea actelor de studii în învățămîntul general din Republica Moldova, pentru fiecare serie (tip de act) registru separat. Instituțiile ce au procurat registrile în 2015 le pot continua înregistrarea actelor de studii și pentru 2016.


  În atenția învățătorilor claselor primare, stagiile de formare la modului „Evaluarea criterială prin descriptori la clasa II”, la specialitățile ed. muzicală, ed. plastică, ed. fizică,ed. tehnologică, limbi străine, și limba română în școala alolingvă se transferă pentru altă perioadă, despre care veți fi anunțați suplimentar.

  05.07.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, completarea actelor de studii se va face în strictă conformitate cu capitolil II a Instrucțiunii cu privire la personalizarea automatizată, eliberarea, evidența și păstrarea actelor de studii în învățămîntul general din Republica Moldova

  04.07.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, marți, la data de 05.07.2016 veți prelua certificatele de studii gimnaziale și copertele actelor de studii. De pe ancora alăturată descărcați fișierul cu intervalul de timp rezervat fiecărei instituții. (intervalul de timp poate fi modificat doar dacă individual conveniți cu reprezentantul instituției respective)

  27.06.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și a administratorilor SIME, de pe ancora alăturată descărcați Dispoziția Ministerului Educației nr.264 din 20 iunie2016 cu privire la validarea datelor introduseîn sistemul de cartografiere a școlilor primare gimnaziilor și liceelor. (Administrațiile instituțiilor de învățămînt vor prezenta de urgență informația conform anexei 1, în biroul 208).


  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată descărcați Ordinul Ministerului Educației nr.593 din 23 iunie2016 cu privire la organizarea și desfășurarea sesiunii suplimentare de examene 2016.


  ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA SESIUNEA DE BACALAUREAT 2016, în zilele de 27 iunie 2016 şi 28 iunie 2016 aceștia pot depune cereri de contestaţii la Centrele de Bacalaureat , în intervalul de timp 900 - 1800.


  ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA SESIUNEA DE BACALAUREAT 2016, în zilele de 27 iunie 2016 şi 28 iunie 2016 este disponobilă pagina de verificare a rezultatelor sesiunii de bază Bac 2016, cu ajutorul codului preluat din instituție, accesînd adresa https://bac.edu.md/ .

  22.06.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați distribuția locurilor în Casa Cultură pentru balul de absolvire 2016.

  21.06.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, ședința cu managerii din data 22.06.2016 este amînată, despre data desfășurării acesteia se va anunța adăugător.

  20.06.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați informația cu privire la foile turistice oferitae pentru lucrătorii din învățămînt. Pentru membrii de sindicat prețurile sunt analogice celor studențești. Detalii tel.079502639.


  În atenția instituțiilor de învățămînt, Prescripția sanitară nr.101 din 17.04.2016 cu privire la măsurile pentru înlăturarea neajunsurilor.


  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați formularul SAPD cu privire la rezultatele de absolvire a examenelor de gimnaziu. Acesta se va completa și expedia pe adresa electronică a Direcției învățămînt, la fel și varianta imprimată cu semnătură și ștampilă în biroul 208. (Se va transmite informația definitivă, inclusiv contestări și ex. repetate)

  15.06.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, vineri 17.06.2016 orele 830, ridicați rezultatele examenelor pentru absolvirea gimnaziului (școala tip-internat). Anunțați elevii referitor la afișarea rezultatelor.

  10.06.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.199 din 08.06.2016 cu privire la delegarea învățătorilor clasei II a anului de studii 2016-2017 la stagii de formare.

  03.06.2016

  În atenția Președinților Comisiilor școlare de examene, ridicarea testelor pentru examenul de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2016, se va face la ora 730 a zilei de examen, în sala de ședințe a Consiliului Raional.


  În atenția centrelor și a candidaților la seiunea de bacalaureat 2016, candidaţii la Examenul de Bacalaureat pot să posede în cadrul probei de examen la geografie atlasele geografice şcolare: la Geografia fizică, Geografia umană a lumii şi Geografia mediului (conform Programei pentru examenul de bacalaureat, anul de studii 2015-2016) şi riglă pentru a putea face măsurări pe hărţile din atlase.

  01.06.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.173 din 24.05.2016 cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2016.


  În atenția instituțiilor de învățămînt, ședința cu bibliotecarii școlari se va desfășura pe data de 02.07.2016 în incinta Bibliotecii Publice „Mihai Sadoveanu”.

  27.05.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului educației nr.530 din 24.05.2016 cu privire la procedura de publicare și structura raportului de activitate

  26.05.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Dispoziția Președintelui Raionului nr.65 din 24.04.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea zilei protecției civile

  25.05.2016

  În atenția managerilor de liceu și administratorilor locali SAPD (Sistemul Automat de Prelucrare a Datelor), etapa a II-a (întroducerea notelor anuale, clasa XII, pentru candidații la sesiunea 2016 Bacalaureat) se va desfășura în perioada 25.05.2016-30.05.2016.


  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și administratorilor locali SIME (Sistem de Management Informațional în Educație), etapa a II-a (întroducerea notelor anuale pentru elevii din anul de studiu 2015-2016) se va desfășura în perioada 01.06.2016-24.06.2016.


  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și administratorilor locali SPCG (Sistemul de Personalizare a Certificatelor Gimnaziale), etapa a II-a (întroducerea notelor anuale pentru candidații la sesiunea 2016 gimnaziu) se va desfășura în perioada 25.05.2016-01.06.2016.

  23.05.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, GALA LAUREAȚILOR se va desfășura în Casa de Cultură Strășeni, la 1300, data de 27 mai 2016. La eveniment sunt invitați:Toți premianții olimpiadei raionale școlare, locul I, II, III, mențiuni și profesorii acestora.

  18.05.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, și a administratorilor SPCG, întroducerea datelor personale a candidaților trebuie să fie finalizată la data de 20.05.2016.

  17.05.2016

  În atenția managerilor școlari și profesorilor de informatică, de pe ancora alăturată descărcați formularul pentru punctajul acumulat la proba de evaluare la informatică, cl 9. Acesta va fi completat și expediat prin poșta electronică, pe adresa Direcției învățămînt, pînă vineri 20.05.2016. .


  În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancorele alăturate descărcați baremele de corectare și centralizatoarele pentru limba de instruire, testarea nationala din invatamintul primar.

  16.05.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-476 din 20.04.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea ultimului sunet, anul școlar 2015-2016.


  În atenția profesorilor de educație tehnologică, pentru seminarul din 19.05.2016, gimn. Căpriana, transportul va fi la 0810 în fața Consiliului Raional.

  12.05.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Plicurile securizate cu testele pentru testarea națională din învățămîntul primar la disciplina Matematica, organizată astăzi 12 mai 2016, vor fi deschise pe latura cu numărul 2 (doi).

  10.05.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, „Festivalul cîntecului pascal” este contramandat.

  04.05.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția învățămînt solicită identificarea persoanelor care vor fi numite în calitate de responsabil pentru întroducerea datelor în Sistemul de personalizare a certificatelor gimnaziale (SPCG). Acesta trebuie să fie o persoană responsabilă, să dispună de cutie poștală și să aibă abilități de lucru cu formularele web. Responsabilii de întroducerea datelor se vor prezenta la data de 05.05.2016, ora 1000 în sala de ședințe a Consiliului raional pentru instruire. Aceștea se vor prezenta cu ordinul de numire și buletinul de identiiate.

  03.05.2016

  În atenția factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată descărcați regulamentul festivalului raional al angajaților din educație.

  26.04.2016

  În atenția factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată descărcați rezultatele concursului raional „La izvoarele înțelepciunii”.

  25.04.2016

  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, în conformitate cu scrisoarea Ministerului Educației nr.14/13-397 din 22.04.2016 este solicitată informația cu privire la adresele poștale a instituțiilor și a managerilor școlari. Informația se va completa în conformitate cu anexa atașată și se va expedia la adresa Direcției învățămînt pe data de 26.04.2016.


  În atenția managerilor școlari și profesorilor de LLR! În conformitate cu Planul de activitate al DÎ Strășeni, pe data de 27.04.2016, se desfășoară probele de evaluare finale la LLR în clasele a V-a și a X-a. Probele vor putea fi descărcate pe data de 27.04.2016, la 800, din poșta electronică. P.S. Teza la LLRomână în clasa a X-a va fi centralizată și se va desfășura pe data de 16.05.2016.


  În atenția instituțiilor de învățămînt, Dispoziția Ministerului Educației nr.175 din 20.04.2016 cu privire la participarea cadrelor didactice și a elevilor la Moldova ICT Summit.


  În atenția instituțiilor de învățămînt, atașat găsiți regulamentul concursului republican de atletism „Speranțele olimpice”.


  În atenția instituțiilor de învățămînt, atașat găsiți regulamentul concursului de turism montan.

  21.04.2016

  În atenția managerilor școlari, întîlnirea din 21.04.2016 cu ministrul educației, se contramandează pentru 22.04.2016, ora 900.

  20.04.2016

  În atenția managerilor școlari, la data de 21.04.2016 va avea loc întîlnirea cu ministrul educației, agenda se anexează. Prezența este obligatorie.


  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.115 din 20.04.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea Conferinței raionale a bibliotecarilor.


  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.116 din 20.04.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea concursului raional „La izvoarele înțelepciunii”.

  19.04.2016

  În atenția profesorilor de LLR, pentru seminarul din 20.04.2016, Liceul teoretic „Alecu Russo”, este preconizat transport lîngă Consiliul Raional, ora 830.

  15.04.2016

  În atenția tinerilor specialiști din treapta primară, seminarul preconizat pentru luna aprilie se va desfășura pe 21.04.2016.


  În atenția managerilor școlari, proba de evaluare la matematică, clasa II se va desfășura pe 20.04.2016.


  În atenția profesorilor de educație muzicală, pentru seminarul din 19.04.2016, gimnaziul Dolna, este preconizat transport la gara auto, ora 800.


  În atenția profesorilor de educație plastică, pentru seminarul din 21.04.2016, Liceul teoretic „Universul”, este preconizat transport lîngă Consiliul Raional, ora 800.


  În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr. 02/13-2349 din 15.04.2016 cu privire la securitatea electrică a copiilor în instituțiile de învățămînt.

  13.04.2016

  În atenția managerilor școlari, de pe ancorele alăturate descărcați materialele, instrucțiunile, metodologia seminarului la LLR, ce se va desfășura pe 20.04.2016, în incinta liceului teoretic „Alecu Russo”.


  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.100 din 08.04.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării finale din învățămîntul primar, anul școlar 2015-2016.

  12.04.2016

  În atenția profesorilor de chimie, pentru seminarul din 19.04.2016, gim. Gălești, este preconizat transport lîngă Consiliul Raional, ora 815.


  În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Inspectoratului Energetic nr. 07 din 08.04.2016 cu privire la securitatea electrică a copiilor în instituțiile de învățămînt.


  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, în conformitate cu scrisoarea Ministerului Educației nr.A13/51 din 24.03.2016, Direcția învățămînt solicită prezentarea notelor informative privind organizarea şi desfăşurarea testării candidaţilor la examenele de absolvire. Notele informative vor conţine informaţii privind: calitatea ştiinţifică a testelor; claritatea formulării itemilor; gradul de dificultate a testelor; aranjarea în pagină a subiectelor; erori de redactare; claritatea desenelor; calitatea traducerilor; corespunderea subiectelor de examene cu programele de examen, corespunderea datelor din baremele de corectare cu subiectele din teste.

  11.04.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.97 din 07.04.2016 cu privire la securitatea electrică a copiilor în instituțiile de învățămînt.


  În atenția institituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată puteți descărca rezultatele olimpiadei de educație fizică din 09.04.2016.

  07.04.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt și factorilor cointeresați, concursului raional „La izvoarele înțelepciunii” se va desfășura la data de 26.04.2016.


  În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, atașat găsiți documentația necesară pentru înscrierea copiilor în clasa I, anul de învățămînt 2016-2017.

  06.04.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, elevii participanți la olimpiada de educație fizică din 09.04.2016 se prezintă cu pix. Gimnaziul „Mihai Viteazul”, începutul la 0900

  29.03.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.87 din 29.03.2016 cu privire la desfășurarea pretestării pentru candidații la sesiunea de examen 2016.


  În atenția institituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată puteți descărca rezultatele definitive pentru olimpiada de științe din 26.03.2016.

  27.03.2016

  În atenția institituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancorele alăturate puteți descărca rezultatele olimpiadei de științe din 26.03.2016. Cererile de contestație pot fi depuse pe data de 28.03.2016, de la ora 0900 pînă la 1200 prin intermediul poștei electronice, la adresa ecotelea@gmail.com .

  23.03.2016

  În atenția managerilor de liceu și a administratorilor SAPD, astăzi în urma verificărilor au fost depistate următoarele carențe :

  1. Pentru unii candidaţi restanţieri nu este pusă bifa „promoţie anterioară”;
  2. Pentru unii candidaţi restanţieri, care au fost eliminaţi în sesiunea de examene 2014, 2015 sînt introduse notele de la probele de examen;
  3. Pentru unii candidaţi restanţieri este modificată disciplina la solicitare sau limba străină;
  4. Pentru unii candidaţi restanţieri sînt introduse greşit notele medii din planul cadru;
  5. Pentru unii candidaţi restanţieri sînt introduse greşit notele (recunoscute) de la probele promovate în sesiunile anterioare;
  6. Pentru unii candidaţi restanţieri sînt introduse note la probe de examen care nu au fost promovate în sesiunile anterioare;
  7. Pentru unii candidaţi restanţieri sînt introduse literele „N” (neprezentat), „E” (eliminat);
  8. Pentru unii candidaţi restanţieri a fost modificat profilul;
  9. Pentru unii candidaţi este greşit selectat tipul candidatului etc.
  Direcția învățămînt solicită, în regim de urgență, anunțarea apariției cazurilor similare.

  21.03.2016

  ÎN ATENȚIA FACTORILOR COINTERESAȚI DE PE ANCORA ALĂTURATĂ PUTEȚI VERIFICA DATELE ÎNTRODUSE ÎN SISTEMUL AUTOMAT DE PRELUCRARE A DATELOR PENTRU ABSOLVENȚII DE LICEU SESIUNEA 2016.


  În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-253 din 15.03.2016 cu privire la concursurile lansate de ziua mondială a proprietății intelectuale.


  În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului național „Plantiază-ți viitorul” .

  18.03.2016

  În atenția factorilor cointeresați, Direcția învățămînt anunță concurs la fucțiile vacante, informația referitor la funcțiile vacante și cerințele față de candidați le puteți descărca de pe ancora alăturată.

  17.03.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.68 din 14.02.2016 cu privire la desfășurarea lucrărilor de înverzire și salubrizare în cadrul lunarului ecologic 2016.

  16.03.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-189 din 26.02.2016 cu privire la organizarea Maratonului Internațional Chișinău.


  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.71 din 15.03.2016 cu privire la organizarea olimpiadei raionalela științe pentru juniori (fizică, chimie, biologie, cl.VII-IX).


  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.67 din 10.03.2016 cu privire la atestarea cadrelor didactice, manageriale, solicitante de grad didactic, managerial, doi, în anul de studii.

  14.03.2016

  În atenția institituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, pe data de 16.03.2016, la ora 0900, în incinta Consiliului Raional Strășeni (sala de ședințe 111), se va desfășura seminarul președinților Consiliului de Elevi. Managerii școlari vor însoți reprezentanții acestora.


  În atenția managerilor de liceu, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-238 din 10.03.2016 cu privire la verificarea online a datelor întroduse în SAPD, a candidaților la sesiunea de bacalaureat 2016.


  12.03.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-238 din 10.03.2016 cu privire la securitatea vieții și sănătății copiilor.


  În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.06/13-241 din 11.03.2016 cu privire la desfășurarea salonului internațional de carte.


  În atenția instituțiilor de învățămînt,de pe ancora alăturată puteți descărca Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadei raionale de educație fizică, anul 2016.

  10.03.2016

  În atenția managerilor de liceu și a administratorilor SAPD, astăzi 10.03.2016 este ultima zi cînd se pot efectua modificari în Sistemul Automat de Prelucrare a Datelor. Trebuie să vă asigurați că:

  1. Au fost întroduse datele tuturor candidaților care au depus cerere.

  2. Datele introduse sînt verificate de către comisia de verificare din instituția de invățămînt și sunt corecte.

  3. Sunt extrase print-screen-urile, Anexa nr.1, Anexa nr.2 la Instructiunea privind procedurile de administrare a SAPD, verificate si semnate.

  4. Au fost întroduse notele recunoscute pentru candidații restanțieri. Acestea fiind verificate cu toate borderorurile de notare, Anexa nr.4 la Metodologie, pentru sesiunile de examene respective (2013, 2014, 2015).

  03.03.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, mai jos aveți un mesaj-invitație de participare la un concurs on-line de programare. Este o oportunitate bună pentru elevii pasionați de programare pentru a se antrena Implicați elevii.

  Croatian Open Competition in Informatics
  COCI 2015/2016
  Internet online contest series

  The seventh contest in the series will be held on this Saturday, March 5, starting at 14:00 (GMT/UTC). Check out your local times at http://hsin.hr/coci/next_contest.html

  Each contest will be three hours long and will feature six tasks. The tasks will be of widely varying difficulty; we hope that many beginner or up-and-coming contestants will participate, as well as the more experienced ones.

  You may use Python, Pascal, C, C++ or Java as your programming language of choice.

  The two relevant websites are:
  http://hsin.hr/coci/ - information about the contest
  http://evaluator.hsin.hr/ - contest system

  We hope that you will join us or encourage your students to do so!

  This is the tenth year in a row that we are hosting the COCI series. You can find the tasks (statements, test data and solutions) from the previous nine years at http://hsin.hr/coci/. There are almost 400 original tasks for students to practice on!

  Project Manager
  Kresimir Malnar
  Croatian Computer Science Association

  01.03.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.58 din 01.03.2016 cu privire la delegarea învățătorilor clasei I a a anului de studii 2016-2017 la stagiile de formare.

  01.03.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, Consiliului raional Strășeni, Direcția Învățământ vă invită să participați la Simpozionul raional pentru elevi, studenți și profesori Importanța istorică a Marii Uniri de la 1918, care se va desfășura în orașul Strășeni, în data de 25 martie 2016. Detalii în fișierul atașat.

  29.02.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.57 din 29.02.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea activităților de sensibilizare a impactului de pe Nistru din 1992 asupra statalității și integrității țării.


  În atenția managerilor deliceu, la data de 01.03.2016 se va prezenta la Direcția învățămînt anexa nr.1 SAPD și și copiile confirmatoare (copiile din registre, procese verbale la diferențe, borderouri la restanțieri, confirmate cu ștampina umedă).


  În atenția managerilor instituțiilor preuniversitare, pentru data de 01.03.2016, ora 0900, in incinta gimnaziului "M.Viteazu" de catre SAP este organizat seminarul instructiv-metodic pentru șefii catedrei claselor primare ”Metode și tehnici de formare a premiselor citit-scrisului în lichidarea dificultăților de învățare”.

  22.02.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-694 din 16.02.2016 cu privire la ediția a IX-a a Concursului republican „Cel mai bun inovator”.


  În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancorele de mai jos puteți descrca rezultatele definitive la olimpiada raională:
  20.02.2016

  1. INFORMATICA (IX-XII)
  2. FIZICA (IX-XII)
  3. ISTORIA (IX-XII)
  4. L. STRĂINĂ (IX-XII)
  5. ED. PLASTICĂ (VIII)
  6. BIOLOGIA (IX-XII)

  20.02.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancorele de mai jos puteți descrca punctajul pentru probele susținute la olimpiada raională:
  20.02.2016

  1. INFORMATICA (IX-XII)        PÎNZARI SAVELIE       saveli.mail@gmail.com
  2. FIZICA (IX-XII)           MITITELU TUDOR       tudor.mititelu@gmail.com
  3. ISTORIA (IX-XII)          COSTIN TAMARA        tamaracostin8@gmail.com
  4. L. STRĂINĂ (IX-XII)         PEREPELICINÎI ELEONORA  eperepelicinii@mail.ru
  5. ED. PLASTICĂ (VIII)         MORARU VALENTINA      valentinamoraru1958@gmail.com
  6. BIOLOGIA (IX-XII)         COTELEA EUDOCHIA      ecotelea@gmail.com    timpul depunerii contestațiilor prelungit pînă la 1230

  Depunerea contestațiilor se va efectua prin poșta electronică, la adresele indicate mai sus, pînă la ora 1100 , 21.02.2016 .

  16.02.2016

  În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancorele de mai jos puteți descrca rezultatele definitive la olimpiada raională:
  13.02.2016

  1. GEOGRAFIA (IX-XII)
  2. MATEMATICA (VI-XII)
  3. CHIMIA (IX-XII)
  4. L. ROMÂNĂ (IX-XII)
  5. L. RUSĂ (IX)
  6. ED. TEHNOLOGICĂ (VIII)
  7. CLASE PRIMARE (IV)

13.02.2016

În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancorele de mai jos puteți descrca punctajul pentru probele susținute la olimpiada raională:
13.02.2016

 1. GEOGRAFIA (IX-XII)         AMPAVA ION          ion.ampava@gmail.com
 2. MATEMATICA (VI-XII)        MITITELU TUDOR        tudor.mititelu@gmail.com
 3. CHIMIA (IX-XII)           COSTIN TAMARA        tamaracostin8@gmail.com
 4. L. ROMÂNĂ (IX-XII)         CONDREA ION         prof.condrea@mail.ru
 5. L. RUSĂ (IX)             DRAGUŢAN ANGHELINA    eperepelicinii@mail.ru
 6. ED. TEHNOLOGICĂ (VIII)      MORARU VALENTINA     valentinamoraru1958@gmail.com
 7. CLASE PRIMARE (IV)         COTELEA EUDOCHIA     ecotelea@gmail.com

Depunerea contestațiilor se va efectua prin poșta electronică, la adresele indicate mai sus, pînă la ora 1100 , 14.02.2016 .

12.02.2016

În atenția factorilor cointeresați, Direcția învățămînt anunță concurs la fucțiile vacante, informația referitor la funcțiile vacante și cerințele față de candidați le puteți descărca de pe ancora alăturată.

08.02.2016

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.22 din 26.01.2016 cu privire la prezentarea dosarelor solicitanților de grade manageriale/ didactice întîi și superior, în anul de studii 2015-2016.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordiunul Direcției învățămînt nr.36 din 04.02.2016 cu privire la organiarea și desfășurarea concursului raional „Pedagogul anului - 2016”.

05.02.2016

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați formularul pentru completarea datelor cu referire la candidații absolvenți a treptei primare (cl4) sesiunea 2016. Formularul se va expedia electronic la adresa di.straseni@gmail.com și varianta imprimată, cu ștampila umedă în bir.208. Nu se permite modificarea formularului (în formular se întroduc doar candidații ce primesc teste elaborate de Agenția Națională pentru curriculum și evaluare, conform curriculei generale).


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați formularul pentru completarea datelor cu referire la candidații absolvenți de gimnaiu (cl9) sesiunea 2016. Formularul se va expedia electronic la adresa di.straseni@gmail.com și varianta imprimată, cu ștampila umedă în bir.208. Nu se permite modificarea formularului(în formular se întroduc doar candidații ce primesc teste elaborate de Agenția Națională pentru curriculum și evaluare, conform curriculei generale).


În atenția magerilor de liceu și a responsabililor de completarea bazei de date a SAPD, în perioada 05-29 februarie se va organiza înscrierea candidaților la sesiunea de examen (Bac 2016). Datele vor fi întroduse în SAPD, verificate de către comisia de verificare a instituției, diriginte și candidatul la examen. Anexa 1 și copiile din registre, (actele confirmatoare pentru restanțieri) se vor cu semnăturile celor ce au verificat se preintă la Direcția învățămînt bir.206.


În atenția factorilor cointeresați, Direcția învățămînt anunță concurs la fucțiile vacante, informația referitor la funcțiile vacante și cerințele față de candidați le puteți descărca de pe ancora alăturată.

25.01.2016

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-34 din 20.01.2016 cu privire la asigurarea unui mediu școlar sigur și protectiv.

21.01.2016

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr. 09 din 29.12.2015 cu privire organizarea olimpiadelor raionale.

19.01.2016

În atenția managerilor școlari, Direcția învățămînt solicită oferta de cadre, informația se va prezenta conform formularului atașat (atenție completați ambele pagini), acestea se vor prezenta pînă la data de 27.01.2016.În format electronic la adresa volosciuc2012@mail.ru și varianta imprimată bir.208.


În atenția tinerilor specialiști, la data de 03.02.2016 sunteți invitați la seminarul ce se va desfășura în incinta Institutului Muncii, ora 0930.

05.01.2016

În atenția managerilor de liceu, Scrisoarea Ministerului Educației nr. A-11/1117 din 29.12.2015 cu privire la desemnarea responsabililor de BD SAPD. Informația va fi completată conform formularului și ecspediată la adresa Direcției învățămînt di.straseni@gmail.com .

31.12.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, SAP Strășeni prganizează în data de 05.01.2016, la ora 1000, masă rotundă cu președinții CMI. din următoarele instituții:
INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU"
INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC ZUBREŞTI
GIMNAZIUL CĂPRIANA
GIMNAZIUL RECEA
GIMNAZIUL COJUŞNA
GIMNAZIUL GĂLEŞTI
INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC SIREŢI
GIMNAZIUL TĂTĂRĂŞTI
INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "UNIVERSUL"
INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "MITROPOLIT NESTOR VORNICESCU"
GIMNAZIUL CODREANCA
GIMNAZIUL PĂNĂŞEŞTI
Tema: „Incluziuneza copiilor din școala auxiliară în instituțiile preuniversitare”, prezența este obligatorie.

30.12.2015

În atenția managerilor școlari și profesorilor de LLR! Pe data de 20.01.2016, la ora 1200, în incinta L.T. ,, M. Eminescu”, va avea loc Concursul de inteligență literară ,, Potop de stele-n miez de ghenar”. Participă, în conformitate cu Regulamentul Concursului, toate instituțiile liceale din raion. Oferta de participare se prezintă pînă pe data de 13.01.2016 (echipa este formată din cinci elevi) Responsabil LLR, Condrea I. Regulamentul poate fi descărcat de pe ancora de mai jos.

24.12.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția învățămînt solicită informația cu privire la economiile formate la fondul de salarizare și cauzele formării lor. Informația va fi expediată pe adresa electronică a Direcției învățămînt pînă la 29.12.2015.

22.12.2015

În atenția managerilor de instituții, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-1209 din 21.12.2015 cu privire la orele opționale. Informația va fi expediată în format electronic la adresa Direcției învățămînt pînă la data 24.12.2015.

21.12.2015

În atenția factorilor cointeresați, primăria s. Vorniceni raionul Străşeni anunţă concurs pentru ocuparea postului vacant de director al instituţiei preşcolare din s. Vorniceni, grădiniţa nr. 2. Detalii în fișierul atașat.

16.12.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-1187 din 15.12.2015 cu privire la securitatea vieții copiilor în perioada vacanței și în timpul organizării activităților extrașcolare de revilion.

15.12.2015

În atenția managerilor institutiilor de invatamint. Direcția învățămînt solicită pîna la data de 25 decembrie 2015 completarea datelor cu privire la copiii cu CES. De pe ancorele alăturate puteri descarca formularele și setul de documente necesare pentru referire a copiilor spre evaluare de către SAP. Informatia in original se prezinta la Direcția învățămînt, iar varianta electronica la SAP.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați formularul pentru comanda de manuale.


În atenția bibliotecarilor, la data de 22.12.2015, în incinta Bibliotecii Publice Raionale „M. Sadoveanu” se va desfășura seminarul „Educația parentală”, începutul la 1000.


În atenția învățătorilor de clase primare, la data de 18.12.2015, în incinta LT „Mihai Eminescu” se va desfășura seminarul „Educația parentală”, începutul la 0900.

10.12.2015

În atenția profesorilor de educația fizică, deplasarea la seminarul din 15.12.2015 din LT Zubrești se va utiliza transportul de rută la 0840, Gara Auto. Este solicitată prezența.

02.12.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.440 din 26.11.2015 cu privire la asigurarea apărării împotriva incendiilor în instituțiile de învățămînt.

26.11.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.438 din 25.11.2015 cu privire la tezele semestriale, anul școlar 2015-2016.


În atenția directorilor de licee, teza unică la LLR cl. XII (profil real și umanist) și teza la literatura universală cl. XI (profil real și umanist), se va desfășura la data de 09.12.2015.


În atenția managerilor instituțiilor preuniversitare. Seminar instructiv-metodic pentru cu șefii catedrelor din treapta primara ”Lichidarea dificultăților de calcul în învțămîntul primar” va avea loc vineri, 27.11.2015, în incinta gimnaziului ” M.Viteazul” la orele 1300.

24.11.2015

În atenția administratorilor SIME, Direcției învățămînt solicită expedierea formularelor XLS completate și confruntate cu datele din SIME.


În atenția profesorilor de educație plastică, pentru seminarul din 26.11.2015 LT Zubrești este preconizat transport la orele 900 gara auto. (profesorii vor avia pensule late și acuarele)

23.11.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-64pd din 20.11.2015 cu privire la asigurarea apărării împotriva incendiilor în instituțiile de învățămînt.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.428 din 23.11.2015 cu privire la delegarea învățătorilor clasei întîi la stagiile de formare continuă.


În atenția profesorilor de Informatică, pentru seminarul din 25.11.2015 LT Universul, este preconizat transport la orele 800 în fața Consiliului Raional. (Profesorii vor lua manualul de informatică pentru clasa 7)

20.11.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.427 din 20.11.2015 cu privire la seminarul teoretico-practic al bibliotecarelor.


În atenția profesorilor de l. franceză, pentru seminarul din 24.11.2015 gim. Chirianca se va utiliza transportul de rută, autobusul Strășeni-Voinova orele 800 la piața agrară.

19.11.2015

În atenția APL și a factorilor cointeresați, de pe ancorele alăturate descărcați materialele prezentate în cadrul seminarului din 18.11.2015 „Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general”.

16.11.2015

Se invită profesorii de biologie la seminarul practic organizat în rezervația naturală „Pădurea Domnească” rn. Glodeni. Este preconizat transport 800 la Consiliul Raional


În atenția profesorilor de educație plastică, seminarul din 19.11.2015 din LT Zubrești este transferat pentru 26.11.2015.


În atenția profesorilor de educație muzicală, la seminarul din 18.11.2015, LT Sireți, este organizat transport la orele 800 din fața Consiliului Raional.


În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați. De pe ancora alăturată descărcați informația cu privire la funcțiile vacante în cadrul Inspectoratului Școlar Național.

06.11.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt. Începînd cu 10.03.2015 startează etapa a doua de completare SIME. De către administrație se va completa fișierul excel atașat, se va confrunta cu rapoartele generate din SIME și se vor expedia pe adresa direcției di.straseni@gmail.com.

21.10.2015

În atenția administratorilor SIME de tip instituție, în cazul finisării întroducerii datelor pentru anul de studii 2014-2015, anunțați Direcția învățămînt printr-un mesaj pe adresa di.straseni@gmail.com.

16.10.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt. Seminarul instructiv-metodic cu șefii catedrei claselor primare planificat pentru data de 20 octombrie 2015 se transferă pentru luna noiembrie. În atenția administratorilor SIME de tip instituție, în cazul finisării întroducerii datelor pentru anul de studii 2014-2014, anunțați Direcția învățămînt printr-un mesaj pe adresa di.straseni@gmail.com.

08.10.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția învățămînt solicită identificarea administratorilor de tip instituție pentru SIME. Aceștia trebuie să aibă abilități de lucru cu calculatorul, utilizarea formularelor web, responsabilitate în lucru cu datele. cu caracter personal. Persoanele respective .vor fi întroduse în formularul de pe ancora alăturată și expediate pe adresa di.straseni@gmail.com la data de 08.10.2015 pînă la orele 1600.

07.10.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt cu sistemul de încălzire la gaze, de pe ancora alăturată puteți descărca lista documentelor necesare pentru expertiza securității industriale .


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca materialele din cadrul seminarului „EXPERIENȚE AVANSATE DE DEZVOLTARE CURRICULARĂ ÎN ȘCOLI” .


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției invățămînt nr.288 din 11.09.2015 și regulamentul referitor la desfășurarea concursului raionar „Pedagogul anului -2016”.


În atenția președinților comisiilor de atestare, seminarul referitora la atestare se va desfășura joi 08.10.2015 începînd cu ora 0900 în incinta liceului teoretic „Ion Vatamanu”.

30.09.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, activitățile dedicate zilei lucrătorului din învățămînt se vor desfășura joi 01.10.2015 începînd cu ora 1300. Distribuția locurilor în casa de cultură o puteți descărca de pe ancora alăturată.

29.09.2015

În atenția profesorilor de informatică, Ministerului Educației anunță selecția profesorilor pentru cursuri de instruire în Coreea de Sud. Detalii găsiți pe ancora alăturată.

22.09.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-1473 din 18.09.2015 cu privire la asigurarea apărării împotriva incendiilor în instituțiile de învățămînt.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-845 din 18.09.2015 cu privire la asigurarea apărării împotriva incendiilor în instituțiile de învățămînt.


Joi 930 Casa Sindicatelor organizează seminar cu președinții comitetelor sindicale din instituțiile preuniversitare și preșcolare.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.05/13-896 din 17.09.2015 cu privire la „cea mai mare lecție din lume ”.

21.09.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/14-1363 din 016.09.2015 cu privire la participarea la expoziția internațională specializată „INFOINVENT”.

09.09.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.266 din 08.09.2015 cu privire la organizarea decadei Circulației Rutiere în instituțiile de învățămînt.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.270 din 08.09.2015 cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de atestare a cadrelor de conducere în anul de studii 2015-2016.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.268 din 08.09.2015 cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de atestare a cadrelor didactice în anul de studii 2015-2016.

07.09.2015

În atenția învățătorilor claselor primare, de pe ancorele alăturate descărcați materialele de la întrunirea metodică raională.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Direcției învățămînt nr.447 din 04.09.2015 cu privire la atestarea operatorilor de gaze.

02.09.2015


În atenția profesorilor de clase primare, vineri 04.09.2013 la orele 1300 va avea loc întrunirea metodică. Este solicitată prezența șefilor de catedră. Întrunirea se va desfășura în incinta Liceului Teoretic „Ion Vatamanu”.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Centrului de Sănătate Strășeni nr. 03-324 din 26.08.2015 cu privire la organozarea controlului medical.


În atenția profesorilor de LLR , de pe ancora alăturată descărcați scrisoarea metodică la limba română .


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt preșcolare și preuniverlitare, Ordinul Direcției învățămînt nr.260 din 26.08.2015 cu privire la tarifarea cadrelor didactice și a altor categorii de personal pentru anul de studii 2015-2016.

18.08.2015

În atenția managerilor instituțiilor preuniversitare, de pe ancora alăturată descărcați distribuția locurilor în sala Casei de Cultură, pentru conferința din august.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Prescripția sanitară nr.71 din 14.08.2015 cu privire la imunizrea copiilor instituționalizați.

12.08.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-821 din 10.08.2015 cu privire la desfășurarea zilei cunoștințelor.

04.08.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, programul de dezvoltare 2015-2020.

28.07.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.247 din 21.07.2015 cu privire la admitere în învățămîntul liceal.

24.07.2015

În atenția administrațiilor de liceu și a factorilor cointeresați, rezultatele de la sesiunea suplimentara de bacalaureat 2015 vor fi afisate in Centrele de Bacalaureat din sesiunea suplimentara de bacalaureat mîine, data de 25 iulie 2015 în intervalul de timp 1500 - 1800 și luni, data de 27 iulie 2015, în intervalul de timp 0800 - 1400

22.07.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.246 din 21.07.2015 cu privire la monitorizarea lucrărilor de autorizare, avizare, proiectare, execuție a constricțiilor și amenajărilor în instituțiile de învățămînt preuniversitar.

16.07.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, Ordinul Ministerului Educației nr.674 din 09.07.2015 cu privire la admiteria în învățămîntul liceal în anul de studii 2015-2016.

30.06.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, Ordinul Direcției învățămînt nr.268 din 22.06.2015 cu privire la organizarea și desfășurarea sesiunii suplimentare/repetate de examene în învățămîntul preuniversitar, sesiunea 2015.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, de pe ancorele alăturate descărcați formularele raportului. anexele vor fi completate și expediate pe adresa electronică ion.ampava@gmail.com și imprimate, vizat cu ștampilă și semnătură. Vă rugăm să transmiteți informația și în instituțiile preșcolare. Informații suplimentare la tel. 0-237-2-21-70, 0698655484 Ampava Ion.

29.06.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, certificatele de studii gimnaziale (pentru elevii cu date completate corect în SPCG) pot fi preluate mîne 30.06.2015 începînd cu orele 1000. Atenționăm certificatele vor fi înregistrate în registre specializate de tip nou, care pot fi procurate de la Moldidactica.

26.06.2015

În atenția absolveților din sesiunea 2015, Ordinul Ministerului Educației nr.268 din 22.06.2015 cu privire la schemele de convertire a punctelor în note la examenele de absolvire.


În atenția administratorilor SIME, de pe ancora alăturată descărcați formularul Excel pentru confirmarea completării SIME.

25.06.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și a administratorilor SIME, Dispoziția Ministerului Educației nr.268 din 22.06.2015 cu privire la validarea datelor introduse în sistemul de cartografiere.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr.582 din 26.06.2015 cu privire la organizarea și desfășurarea sesiunii suplimentare de examene 2015.


În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, Scrisoarea Ministerului Educației nr. 13/13-617 din 23.06.2015 cu privire examenul de bacalaureat, sesiunea 2015.

22.06.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr.328 din 12.06.2015 cu privire la aprobarea plăților de închiriere a manualelor pentru învățămîntul gimnazial și liceal în anul de studii 2015-2016.


În atenția managerilor școlari, de pe ancorele alăturate descărcați formularele, acordul și declarațiile cu privire la colectarea datelor, precum și procedura de completare a acestora. Formularele completate vor fi expediate pe adresa di.straseni@gmail.com


În atenția managerilor de liceu, Direcția învățămînt solicită expedierea pe adresa electronică prof.condrea@mail.ru a următoarelor informații: rezultatele tezelor semestriale , tiplul, profesorul, nr. de ore și clasa în care s-au desfășurat ore opționale la LLR. La fel necesitatea de cadre la disciplina LLR și activități extracurriculare deosebite. Informația se va expedia la data de 22.06.2015 pînă la 1700.

18.06.2015

În atenția managerilor de liceu, de pe ancora alăturată descărcați distribuția locurilor în sala Casei de Cultură, la balul de absolvire.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcți îvățămînt solicită prezentarea informației din anexa atașată pînă la data de 01.07.2015. Informația se va prezenta în format electronic la adresa crt_rodic@yahoo.com și pe format de hîtie bir.213.

17.06.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția învățămînt solicită prezentarea informației cu privire la notele din sesiunea 2015, examen gimnaziu. Informația se va expedia în format electronic pe adresa di.straseni@gmail.com și varianta imprimată cu semnătură și ștampilă (bir. 208). Nu se permite modificarea formularului, se va întroduce doar informația finală (inclusiv exame repetate).


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția învățămînt solicită prezentarea informației cu privire la componența nominală a consiliului de administrație. Informația se va prezenta în format imprimat, în bir.205, pînă la data de 22.06.2015.


În atenția Președinților Comisiilor Școlare de Examen pentru absolvirea gimnaziilor:

1. Ridicarea materialelor de la Centrul Raional de Evaluare a lucrărilor de examen se va desfășura joi, 18 iunie, ora 830.

2. Anunțarea elevilor, afișarea rezultatelor, 18 iunie, ora 1100.