DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT STRĂŞENI
 
   
MENIUL PRINCIPAL
NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
PLANIFICARE
EVALUARE
ACTE NORMATIVE
CONCURSURI
LINCURI UTILE
CONTACTE
SIME
 

CĂUTAREIIC
ISE
PRESCOLAR
PRODIDACTICA
UPSC
UST

USEFSNOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
 

25.05.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-491 din 20.05.2015 cu privire la organizarea ultimului clopoțel al anului școlar 2014-2015.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr. 02/13-414 din 30.04.2015 referitor la cursurile de formare a cadrelor didactice după programul Intel Tech Essential.

22.05.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr. 167 din 20.05.2015 referitor la organizarea și desfășurarea odihnei elevilor în perioada estivală 2015.

21.05.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, scrisoarea cu privire la organizarea școlii de vară de formare a profesorilor.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-464 cu privire la celebrarea Zilei internaționale a Familiei.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-492 cu privire la organizarea Festivității consacrate Zilei internaționale de ocrotire a copilului.


În atenția instituțiilor de învățămînt festivitatea Gala Lauureaților se va desfășura la data de 22.05.2015, ora 1300, în incinta Liceului „Ion Vatamanu”.

19.05.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați Programul de activitate a Comisiei Raionale de Școlarizare.


Astăzi, 19 mai 2015, elevii claselor a IV-a vor scrie proba de evaluare finală la Matematica. Agentia de Asigurare a Calităţii va anunţă că plicurile cu testele pentru proba de evaluare finală în învăţămîntul primar la Matematica vor fi deschise pe latura cu numărul DOI.

18.05.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educațieinr. 318 din 12.05.2015 referitor la schemele de convertire a punctelor în notela probele de evaluare finală în învățămîntul primar, anul școlar 2014-2015.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr. 164 din 18.05.2015 referitor la organizarea activității „Gala laureaților”.


În atenția managerilor instituțiilor de invățmînt.Seminarul instructiv-metodic cu cadrele didactice de sprijin (CDS) va avea loc pe data de 5 iunie 2015.

08.05.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr. 06/13-3541 din 13.05.2015 referitor la completarea chestionarului online https://www.surveymonkey.com/s/G2ZBKTG.

14.05.2015

Agenția de Asigurare a Calităţii vă anunţă că plicurile cu testele pentru proba de evaluare finală în învăţămîntul primar la Limba de instruire - Limba română/Limba rusă vor fi deschise pe latura cu numărul PATRU. Totodată, vă anunţăm că la ora 1200 vor fi expediate baremele de corectare și fișierul EXCEL pentru completarea scorurilor cumulative (numărul de elevi cu acelaşi număr de puncte).

12.05.2015

În atenţia factorilor cointeresați, Colegiul Național de Coreografie anunță admiterea pentru anul de studii 2015-2016, detalii în fișierul atașat.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Universitățiide studii politice și economice „Constantin Stere” nr. 4E257 din 06.05.2015 referitor la organizarea „Zilei ușilor deschise”.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr. 149 din 11.05.2015 referitor la delegarea învățătorilor clasei I a anului de studii 2015-2016 la stagiile de formare continuă.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr. 02/13-2858 din 07.05.2015 referitor la desfășurarea expoziției festival „Kid's Expo”.

08.05.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, scrisoarea Asociației pentru Educație nr. 38 din 04.05.2015 referitor la desfășurarea Săptămînii Naționale a Voluntariatului.

07.05.2015

În atenţia managerilor instituțiilor de învățămînt pînă la data de 08.05.2015 expediați pe adresa ecotelea@gmail.com lista nominală a învățătorilor claselor I pentru anul de studii 2015-2016.

06.05.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr. 311 din 05.05.2015 referitor la aprobarea Reglementarilor și condițiilor specifice referitoare la evaluarea finală și certificarea elevilor cu cerințe educaționale speciale din îvățămintul obligatoriu.

05.05.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt de pe ancorele alăturate puteți descărca materialele pentru seminarul din 06.05.2015.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr. 118 din 17.04.2015 referitor la organizarea și desfășurarea evaluării finale din învățămîntul primar, anul școlar 2014-2015.


În atenţia instituțiilor de învățămînt campionatul raional la fotbal între liceie se va desfășura pe terenul sportiv din satul Pănășești, 09.05.2015, ora 1000.


În atenţia instituțiilor de învățămînt probele de evaluare la chimie în clasele XI-real și VIII le veți descărca miercuri, 06.05.2015, orele 0800 din poșta electronică.


În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată descărcați graficul susținerii rapoartelor de autoevaluare pentru conferirea/confirmarea gradului didactic doi.

04.05.2015

În atenţia instituțiilor de învățămînt pentru seminarul cu profesorii de chimie, care se va desfășura în incinta LT „Mitropolit Nestor Vornicescu Lozova” din data de 07.05.2015, transportul rutier Chișinău-Lozova este la orele 0730, lîngă gara feroviară.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr. 136 din 04.05.2015 referitor la delegarea elevilor la olimpiada republicană de educația fizică.

30.04.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea nr. 02/13-3116 din 28.04.2015 referitor la lansarea proiectului „Incluziunea digitală”.


În atenţia profesorilor de educație tehnologică, la data de 06.05.2015 ora 0900 se va desfășura seminarul metodic, în incinta școlii auxiliare Strășeni. Este preconizat transpor la Consiliul Raional, orele 830.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr. 132 din 30.04.2015 referitor la delegarea la stagiile de formare a cadrelor de conducere din învățămîntul gimnazial.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea nr. 02/13-3116 din 28.04.2015 referitor la lansarea programului „Susținerea tinerilor profesori de informatică din zonele rurale”.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea nr. 03/13-346 din 28.04.2015 referitor la lansarea unui curs nou de limbă engleză.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea nr. 2903-111 din 23.04.2015 referitor la lansarea proiectului „Suport pentru modernizarea serviciuluipubluc din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici europene”.


În atenţia managerilor şcolari și a președinților comitetelor sindicale, la data de 06.05.2015 se va desfășura seminarul „Aspecte juridice ale contractului colectiv de muncă, rolul administrației și comitetului sindical în asigurarea respectării lor ”. Moderator Ion Priguza doctor în justiție, șeful departamentului juridic a Confederației naționale a sindicatelor. Seminarul se va desfășura în incinta LT „Mihai Eminescu” începînd cu orele 1130.

28.04.2015

În atenţia profesorilor de istorie, pentru seminarul din 29.04.2015 va fi transport organizat ora 830 la Consiliul Raional.

27.04.2015

 

În atenţia managerilor şcolari și a profesorilor de LLR seminarul didactico-metodic din or. Bucovăţ se contramandează. Despre o altă dată a desfăşurării respectivei şedinţe se va anunţa suplimentar. Sp.met. Condrea I..

24.04.2015

În atenţia managerilor şcolari Seminarul instructiv-metodic ”Educația incluzivă- bariere și factori de succes”, este transferat pentru data de 06.05.2015.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr. 121 din 24.04.2015 referitor la desfășurarea festivalului-concurs raional al cîntecului folcloric pentru copii.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Agenției de Ocupare a Forței de Muncă nr. 61 din 22.04.2015 referitor la organizarea decadei orientării profesionale.

23.04.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr. 117 din 17.04.2015 referitor la punerea în aplicare a Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I pentru anul de studii 2015-2016.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca condițiile concursului „Fii artistul dunării”

22.04.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr. 116 din 17.04.2015 referitor la organizarea şi funcţionarea Consiliului de administraţie în instituţiile de învăţămînt general.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Dispoziția Ministerului Educației nr.158 din 22.04.2015 referitor la participarea cadrelor didactice și a elevilor la Moldova ICT Summit.

21.04.2015

În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de LLR! Probele de evaluare finală pentru clasele a V-a şi a X-a vor putea fi descărcate din poșta electronică miercuri, 22.04.2015, ora 800.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Dispoziția Ministerului Educației nr.74 din 02.03.2015 referitor la componența consiliului național al elevilorpentru anul de studii 2014-2015.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scricoarea Ministerului Educației nr.02/12-2600 din 16.04.2015 referitor la studiul „Consumul de alcool, tutun și droguri în rîndurile elevilor din școli”.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr. 113 din 17.04.2015 referitor la organizarea și desfășurarea conferinței raionale a bibloitecarilor. Biblioteca publică raională „Mihai Sadoveanu”, 22.04.2015, ora 1000.

16.04.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați rezultatele olimpiadei raionale la educația fizică.

15.04.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scricoarea Ministerului Educației nr.02/13-2074 din 07.04.2015 referitor la desfășurarea concursului „Europa la noi acasă”.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scricoarea Centrului de Sănătate Publică Strășeni nr. 01-6/172 din 10.04.2015 referitor la pregătirea instituțiilor de învățămînt în anul de studii 2015-2016.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr. 204 din 09.04.2015 referitor la înscrieria copiilor în clasa 1 în anul de studii 2015-2016.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr. 202 din 09.04.2015 referitor la înscrieria copiilor în clasa 1 în anul de studii 2015-2016.

14.04.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea nr. 108 din 07.04.2015 referitor la concursul național ecologic „UP! Eco”.

08.04.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția învățămînt solicită identificarea persoanelor care vor fi numite în calitate de responsabil pentru întroducerea datelor în Sistemul de personalizare a certificatelor gimnaziale (SPCG). Acesta trebuie să fie o persoană responsabilă, să dispună de cutie poștală și să aibă abilități de lucru cu formularele web. Către Direcția învățămînt va fi expediată informația (nume prenume, cutia poștală, funcția, telefon mobil)sînt cerințe obligatorii ale sistemului , pentru crearea conturilor în sistem.


În atenția instituțiilor de învățămînt, rezultatele concursului „La izvoarele înțelepciunii” pot fi descărcate de pe ancora alăturată.

07.04.2015

 
 

 

ABOUT