DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT STRĂŞENI
 
   
MENIUL PRINCIPAL
NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
PLANIFICARE
EVALUARE
ACTE NORMATIVE
CONCURSURI
LINCURI UTILE
CONTACTE
SIME
 

CĂUTARE


Free web hostingWeb hosting


IIC
ISE
PRESCOLAR
PRODIDACTICA
UPSC
UST

USEFSNOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
 

05.02.2016

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați formularul pentru completarea datelor cu referire la candidații absolvenți a treptei primare (cl4) sesiunea 2016. Formularul se va expedia electronic la adresa di.straseni@gmail.com și varianta imprimată, cu ștampila umedă în bir.208. Nu se permite modificarea formularului.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați formularul pentru completarea datelor cu referire la candidații absolvenți de gimnaiu (cl9) sesiunea 2016. Formularul se va expedia electronic la adresa di.straseni@gmail.com și varianta imprimată, cu ștampila umedă în bir.208. Nu se permite modificarea formularului.


În atenția magerilor de liceu și a responsabililor de completarea bazei de date a SAPD, în perioada 05-29 februarie se va organiza înscrierea candidaților la sesiunea de examen (Bac 2016). Datele vor fi întroduse în SAPD, verificate de către comisia de verificare a instituției, diriginte și candidatul la examen. Anexa 1 și copiile din registre, (actele confirmatoare pentru restanțieri) se vor cu semnăturile celor ce au verificat se preintă la Direcția învățămînt bir.206.

25.01.2016

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-34 din 20.01.2016 cu privire la asigurarea unui mediu școlar sigur și protectiv.

21.01.2016

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr. 09 din 29.12.2015 cu privire organizarea olimpiadelor raionale.

19.01.2016

În atenția managerilor școlari, Direcția învățămînt solicită oferta de cadre, informația se va prezenta conform formularului atașat (atenție completați ambele pagini), acestea se vor prezenta pînă la data de 27.01.2016.În format electronic la adresa volosciuc2012@mail.ru și varianta imprimată bir.208.


În atenția tinerilor specialiști, la data de 03.02.2016 sunteți invitați la seminarul ce se va desfășura în incinta Institutului Muncii, ora 0930.

05.01.2016

În atenția managerilor de liceu, Scrisoarea Ministerului Educației nr. A-11/1117 din 29.12.2015 cu privire la desemnarea responsabililor de BD SAPD. Informația va fi completată conform formularului și ecspediată la adresa Direcției învățămînt di.straseni@gmail.com .

31.12.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, SAP Strășeni prganizează în data de 05.01.2016, la ora 1000, masă rotundă cu președinții CMI. din următoarele instituții:
INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU"
INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC ZUBREŞTI
GIMNAZIUL CĂPRIANA
GIMNAZIUL RECEA
GIMNAZIUL COJUŞNA
GIMNAZIUL GĂLEŞTI
INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC SIREŢI
GIMNAZIUL TĂTĂRĂŞTI
INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "UNIVERSUL"
INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC "MITROPOLIT NESTOR VORNICESCU"
GIMNAZIUL CODREANCA
GIMNAZIUL PĂNĂŞEŞTI
Tema: „Incluziuneza copiilor din școala auxiliară în instituțiile preuniversitare”, prezența este obligatorie.

30.12.2015

În atenția managerilor școlari și profesorilor de LLR! Pe data de 20.01.2016, la ora 1200, în incinta L.T. ,, M. Eminescu”, va avea loc Concursul de inteligență literară ,, Potop de stele-n miez de ghenar”. Participă, în conformitate cu Regulamentul Concursului, toate instituțiile liceale din raion. Oferta de participare se prezintă pînă pe data de 13.01.2016 (echipa este formată din cinci elevi) Responsabil LLR, Condrea I. Regulamentul poate fi descărcat de pe ancora de mai jos.

24.12.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția învățămînt solicită informația cu privire la economiile formate la fondul de salarizare și cauzele formării lor. Informația va fi expediată pe adresa electronică a Direcției învățămînt pînă la 29.12.2015.

22.12.2015

În atenția managerilor de instituții, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-1209 din 21.12.2015 cu privire la orele opționale. Informația va fi expediată în format electronic la adresa Direcției învățămînt pînă la data 24.12.2015.

21.12.2015

În atenția factorilor cointeresați, primăria s. Vorniceni raionul Străşeni anunţă concurs pentru ocuparea postului vacant de director al instituţiei preşcolare din s. Vorniceni, grădiniţa nr. 2. Detalii în fișierul atașat.

16.12.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-1187 din 15.12.2015 cu privire la securitatea vieții copiilor în perioada vacanței și în timpul organizării activităților extrașcolare de revilion.

15.12.2015

În atenția managerilor institutiilor de invatamint. Direcția învățămînt solicită pîna la data de 25 decembrie 2015 completarea datelor cu privire la copiii cu CES. De pe ancorele alăturate puteri descarca formularele și setul de documente necesare pentru referire a copiilor spre evaluare de către SAP. Informatia in original se prezinta la Direcția învățămînt, iar varianta electronica la SAP.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați formularul pentru comanda de manuale.


În atenția bibliotecarilor, la data de 22.12.2015, în incinta Bibliotecii Publice Raionale „M. Sadoveanu” se va desfășura seminarul „Educația parentală”, începutul la 1000.


În atenția învățătorilor de clase primare, la data de 18.12.2015, în incinta LT „Mihai Eminescu” se va desfășura seminarul „Educația parentală”, începutul la 0900.

10.12.2015

În atenția profesorilor de educația fizică, deplasarea la seminarul din 15.12.2015 din LT Zubrești se va utiliza transportul de rută la 0840, Gara Auto. Este solicitată prezența.

02.12.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.440 din 26.11.2015 cu privire la asigurarea apărării împotriva incendiilor în instituțiile de învățămînt.

26.11.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.438 din 25.11.2015 cu privire la tezele semestriale, anul școlar 2015-2016.


În atenția directorilor de licee, teza unică la LLR cl. XII (profil real și umanist) și teza la literatura universală cl. XI (profil real și umanist), se va desfășura la data de 09.12.2015.


În atenția managerilor instituțiilor preuniversitare. Seminar instructiv-metodic pentru cu șefii catedrelor din treapta primara ”Lichidarea dificultăților de calcul în învțămîntul primar” va avea loc vineri, 27.11.2015, în incinta gimnaziului ” M.Viteazul” la orele 1300.

24.11.2015

În atenția administratorilor SIME, Direcției învățămînt solicită expedierea formularelor XLS completate și confruntate cu datele din SIME.


În atenția profesorilor de educație plastică, pentru seminarul din 26.11.2015 LT Zubrești este preconizat transport la orele 900 gara auto. (profesorii vor avia pensule late și acuarele)

23.11.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-64pd din 20.11.2015 cu privire la asigurarea apărării împotriva incendiilor în instituțiile de învățămînt.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.428 din 23.11.2015 cu privire la delegarea învățătorilor clasei întîi la stagiile de formare continuă.


În atenția profesorilor de Informatică, pentru seminarul din 25.11.2015 LT Universul, este preconizat transport la orele 800 în fața Consiliului Raional. (Profesorii vor lua manualul de informatică pentru clasa 7)

20.11.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.427 din 20.11.2015 cu privire la seminarul teoretico-practic al bibliotecarelor.


În atenția profesorilor de l. franceză, pentru seminarul din 24.11.2015 gim. Chirianca se va utiliza transportul de rută, autobusul Strășeni-Voinova orele 800 la piața agrară.

19.11.2015

În atenția APL și a factorilor cointeresați, de pe ancorele alăturate descărcați materialele prezentate în cadrul seminarului din 18.11.2015 „Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general”.

16.11.2015

Se invită profesorii de biologie la seminarul practic organizat în rezervația naturală „Pădurea Domnească” rn. Glodeni. Este preconizat transport 800 la Consiliul Raional


În atenția profesorilor de educație plastică, seminarul din 19.11.2015 din LT Zubrești este transferat pentru 26.11.2015.


În atenția profesorilor de educație muzicală, la seminarul din 18.11.2015, LT Sireți, este organizat transport la orele 800 din fața Consiliului Raional.


În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați. De pe ancora alăturată descărcați informația cu privire la funcțiile vacante în cadrul Inspectoratului Școlar Național.

06.11.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt. Începînd cu 10.03.2015 startează etapa a doua de completare SIME. De către administrație se va completa fișierul excel atașat, se va confrunta cu rapoartele generate din SIME și se vor expedia pe adresa direcției di.straseni@gmail.com.

21.10.2015

În atenția administratorilor SIME de tip instituție, în cazul finisării întroducerii datelor pentru anul de studii 2014-2015, anunțați Direcția învățămînt printr-un mesaj pe adresa di.straseni@gmail.com.

16.10.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt. Seminarul instructiv-metodic cu șefii catedrei claselor primare planificat pentru data de 20 octombrie 2015 se transferă pentru luna noiembrie. În atenția administratorilor SIME de tip instituție, în cazul finisării întroducerii datelor pentru anul de studii 2014-2014, anunțați Direcția învățămînt printr-un mesaj pe adresa di.straseni@gmail.com.

08.10.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția învățămînt solicită identificarea administratorilor de tip instituție pentru SIME. Aceștia trebuie să aibă abilități de lucru cu calculatorul, utilizarea formularelor web, responsabilitate în lucru cu datele. cu caracter personal. Persoanele respective .vor fi întroduse în formularul de pe ancora alăturată și expediate pe adresa di.straseni@gmail.com la data de 08.10.2015 pînă la orele 1600.

07.10.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt cu sistemul de încălzire la gaze, de pe ancora alăturată puteți descărca lista documentelor necesare pentru expertiza securității industriale .


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca materialele din cadrul seminarului „EXPERIENȚE AVANSATE DE DEZVOLTARE CURRICULARĂ ÎN ȘCOLI” .


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției invățămînt nr.288 din 11.09.2015 și regulamentul referitor la desfășurarea concursului raionar „Pedagogul anului -2016”.


În atenția președinților comisiilor de atestare, seminarul referitora la atestare se va desfășura joi 08.10.2015 începînd cu ora 0900 în incinta liceului teoretic „Ion Vatamanu”.

30.09.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, activitățile dedicate zilei lucrătorului din învățămînt se vor desfășura joi 01.10.2015 începînd cu ora 1300. Distribuția locurilor în casa de cultură o puteți descărca de pe ancora alăturată.

29.09.2015

În atenția profesorilor de informatică, Ministerului Educației anunță selecția profesorilor pentru cursuri de instruire în Coreea de Sud. Detalii găsiți pe ancora alăturată.

22.09.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-1473 din 18.09.2015 cu privire la asigurarea apărării împotriva incendiilor în instituțiile de învățămînt.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-845 din 18.09.2015 cu privire la asigurarea apărării împotriva incendiilor în instituțiile de învățămînt.


Joi 930 Casa Sindicatelor organizează seminar cu președinții comitetelor sindicale din instituțiile preuniversitare și preșcolare.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.05/13-896 din 17.09.2015 cu privire la „cea mai mare lecție din lume ”.

21.09.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/14-1363 din 016.09.2015 cu privire la participarea la expoziția internațională specializată „INFOINVENT”.

09.09.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.266 din 08.09.2015 cu privire la organizarea decadei Circulației Rutiere în instituțiile de învățămînt.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.270 din 08.09.2015 cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de atestare a cadrelor de conducere în anul de studii 2015-2016.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.268 din 08.09.2015 cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de atestare a cadrelor didactice în anul de studii 2015-2016.

07.09.2015

În atenția învățătorilor claselor primare, de pe ancorele alăturate descărcați materialele de la întrunirea metodică raională.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Direcției învățămînt nr.447 din 04.09.2015 cu privire la atestarea operatorilor de gaze.

02.09.2015


În atenția profesorilor de clase primare, vineri 04.09.2013 la orele 1300 va avea loc întrunirea metodică. Este solicitată prezența șefilor de catedră. Întrunirea se va desfășura în incinta Liceului Teoretic „Ion Vatamanu”.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Centrului de Sănătate Strășeni nr. 03-324 din 26.08.2015 cu privire la organozarea controlului medical.


În atenția profesorilor de LLR , de pe ancora alăturată descărcați scrisoarea metodică la limba română .


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt preșcolare și preuniverlitare, Ordinul Direcției învățămînt nr.260 din 26.08.2015 cu privire la tarifarea cadrelor didactice și a altor categorii de personal pentru anul de studii 2015-2016.

18.08.2015

În atenția managerilor instituțiilor preuniversitare, de pe ancora alăturată descărcați distribuția locurilor în sala Casei de Cultură, pentru conferința din august.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Prescripția sanitară nr.71 din 14.08.2015 cu privire la imunizrea copiilor instituționalizați.

12.08.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației nr.02/13-821 din 10.08.2015 cu privire la desfășurarea zilei cunoștințelor.

04.08.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, programul de dezvoltare 2015-2020.

28.07.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.247 din 21.07.2015 cu privire la admitere în învățămîntul liceal.

24.07.2015

În atenția administrațiilor de liceu și a factorilor cointeresați, rezultatele de la sesiunea suplimentara de bacalaureat 2015 vor fi afisate in Centrele de Bacalaureat din sesiunea suplimentara de bacalaureat mîine, data de 25 iulie 2015 în intervalul de timp 1500 - 1800 și luni, data de 27 iulie 2015, în intervalul de timp 0800 - 1400

22.07.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr.246 din 21.07.2015 cu privire la monitorizarea lucrărilor de autorizare, avizare, proiectare, execuție a constricțiilor și amenajărilor în instituțiile de învățămînt preuniversitar.

16.07.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, Ordinul Ministerului Educației nr.674 din 09.07.2015 cu privire la admiteria în învățămîntul liceal în anul de studii 2015-2016.

30.06.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, Ordinul Direcției învățămînt nr.268 din 22.06.2015 cu privire la organizarea și desfășurarea sesiunii suplimentare/repetate de examene în învățămîntul preuniversitar, sesiunea 2015.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, de pe ancorele alăturate descărcați formularele raportului. anexele vor fi completate și expediate pe adresa electronică ion.ampava@gmail.com și imprimate, vizat cu ștampilă și semnătură. Vă rugăm să transmiteți informația și în instituțiile preșcolare. Informații suplimentare la tel. 0-237-2-21-70, 0698655484 Ampava Ion.

29.06.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, certificatele de studii gimnaziale (pentru elevii cu date completate corect în SPCG) pot fi preluate mîne 30.06.2015 începînd cu orele 1000. Atenționăm certificatele vor fi înregistrate în registre specializate de tip nou, care pot fi procurate de la Moldidactica.

26.06.2015

În atenția absolveților din sesiunea 2015, Ordinul Ministerului Educației nr.268 din 22.06.2015 cu privire la schemele de convertire a punctelor în note la examenele de absolvire.


În atenția administratorilor SIME, de pe ancora alăturată descărcați formularul Excel pentru confirmarea completării SIME.

25.06.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și a administratorilor SIME, Dispoziția Ministerului Educației nr.268 din 22.06.2015 cu privire la validarea datelor introduse în sistemul de cartografiere.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr.582 din 26.06.2015 cu privire la organizarea și desfășurarea sesiunii suplimentare de examene 2015.


În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, Scrisoarea Ministerului Educației nr. 13/13-617 din 23.06.2015 cu privire examenul de bacalaureat, sesiunea 2015.

22.06.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr.328 din 12.06.2015 cu privire la aprobarea plăților de închiriere a manualelor pentru învățămîntul gimnazial și liceal în anul de studii 2015-2016.


În atenția managerilor școlari, de pe ancorele alăturate descărcați formularele, acordul și declarațiile cu privire la colectarea datelor, precum și procedura de completare a acestora. Formularele completate vor fi expediate pe adresa di.straseni@gmail.com


În atenția managerilor de liceu, Direcția învățămînt solicită expedierea pe adresa electronică prof.condrea@mail.ru a următoarelor informații: rezultatele tezelor semestriale , tiplul, profesorul, nr. de ore și clasa în care s-au desfășurat ore opționale la LLR. La fel necesitatea de cadre la disciplina LLR și activități extracurriculare deosebite. Informația se va expedia la data de 22.06.2015 pînă la 1700.

18.06.2015

În atenția managerilor de liceu, de pe ancora alăturată descărcați distribuția locurilor în sala Casei de Cultură, la balul de absolvire.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcți îvățămînt solicită prezentarea informației din anexa atașată pînă la data de 01.07.2015. Informația se va prezenta în format electronic la adresa crt_rodic@yahoo.com și pe format de hîtie bir.213.

17.06.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția învățămînt solicită prezentarea informației cu privire la notele din sesiunea 2015, examen gimnaziu. Informația se va expedia în format electronic pe adresa di.straseni@gmail.com și varianta imprimată cu semnătură și ștampilă (bir. 208). Nu se permite modificarea formularului, se va întroduce doar informația finală (inclusiv exame repetate).


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția învățămînt solicită prezentarea informației cu privire la componența nominală a consiliului de administrație. Informația se va prezenta în format imprimat, în bir.205, pînă la data de 22.06.2015.


În atenția Președinților Comisiilor Școlare de Examen pentru absolvirea gimnaziilor:

1. Ridicarea materialelor de la Centrul Raional de Evaluare a lucrărilor de examen se va desfășura joi, 18 iunie, ora 830.

2. Anunțarea elevilor, afișarea rezultatelor, 18 iunie, ora 1100.

 
 

 

ABOUT