DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT STRĂŞENI
 
   
MENIUL PRINCIPAL
NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
PLANIFICARE
EVALUARE
ACTE NORMATIVE
CONCURSURI
LINCURI UTILE
CONTACTE
 

CĂUTARE


IIC
ISE
PRESCOLAR
PRODIDACTICA
UPSC
UST
NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
 

 

20.04.2018

În atenția managerilor instituțiilor de învățământ și a administratorilor SIME, conform Ordinului Ministerului Educației Culturii și Cercetării nr.433 din 03.04.2018, în perioada 23-30 aprilie 2018 se va introduce bugetul instituției, după cum urmează:

  • datele se vor prelua din bugetul anului calendartistic 2016;
  • informația se va introduce în SIME, anul de studii 2016-2017 (modalitate descrisă în Ghidul utilizatorului, punctul 2.3);
  • la modificarea bugetului 2016-2017 nu este nevoie de redeschiderea anului de studiu;
  • butonul salvează lucrează doar pentru buget.


11.04.2018

În atenția instituțiilor de învățământ,Ordinul Ministerului Educației Culturii și Cercetării nr.433 din 03.04.2018, cu privire la actualizarea datelor în SIME.

05.04.2018

În atenția instituțiilor de învățăământ, Ordinul Ministerului Educației Culturii și Cercetării nr.417 din 02.04.2018, cu privire la desfășurarea testărtii candidaților la examenele de absolvire, sesiunea 2018.

20.03.2018

În atenția candiddaţilor la BAC şi a administratorilor SAPD, în perioada 20-30 martie , este activă verificarea on-line a datelor. Pentru a verifica faceţi clic aici.

14.03.2018

În atenția managerilor de liceu și candidaților la BAC,Scrisoarea Ministerului Educației Culturii și Cercetării nr.A/13-13-53 din 14.03.2018, cu privire la verificarea on-line a datelor.

20.02.2018

În atenția instituțiilor de învățământ, de pe ancorele alăturate puteți descărca materialele prezentate în cadrul ședinței din 20.02.2018.

15.02.2018

În atenția administrațiilor instituțiilor de învățămânbt, marți 20.02.2018, ora 900, se va desfățura un seminar cu privire la modificările în nomenclatorul documentelor, prezența este obligatorie pentru manager și un adjunct.

12.02.2018

În atenția factorilor cointeresați, de pe ancora alăturată este propus Raportul de totalizare a inspecţiei frontale, gimnaziul Voinova, din perioada 16-20 octombrie 2017.

02.02.2018

În atenția managerilor de liceu și a administratorilor SAPD, sunt active conturile SAPD. Administratorii trebuie să introducă datele personale a candidaților la BAC și situația școlară pentru clasele 10-11. În cazul apariției neclarităților, sau a problemelor tehnice contactați sp. inf. Pînzari Savelie (tel:0237-28160, gsm: 069568487).


În atenția managerilor școlari, în conformitate cu Ordinul Ministerului Educației Culturii și Cercetării nr.73 din 25.01.2018, cu pri vire la datele despre elevii pentru sesiunea 2018, se solicită completarea informației privind candiddații la sesiunme. Informația va fi completată în formularele atașate și prezentată la Direcția învățământ țn format electronic (prin e-mail), și varianta imprimată (confirmată cu ștampila umedeă și semnătura managerului). Informația se va prezenta până la data de 23 februaie 2018 (nu se permite modificarea formularelor).

09.01.2018

În atenția managerilor de liceu, Ordinul Direcției Învățămînt nr.05 din 09.01.2018, cu privire la desemnarea responsabililor pentru baza de date (SAPD) bacalaureat 2018.

28.12.2017

În atenția managerilor și a administratorilor SIME de tip instituție, a început etapa a doua de întroducere a datelor în sistem. De către diriginți se vor întroduce și verifica notele pentru semestrul I a anului de studii 2017-2018.

13.12.2017

Emoția primilor fulgi de nea și Poezia și-au dat întâlnire pe data de 13.12.2017 în sala de festivități a L.T. „Mihai Eminescu” din or. Strășeni. Revelația s-a regăsit întâi de toate în numele-amintire Victor Teleucă, heraclitianul transmodern al poeziei românești din Basarabia, apoi a fost susținută de notorietatea academicianului M. Cimpoi, distinsul patriarh al criticii literare românești, iar carisma poetică a lui Titus Știrbu, deținătorul celor mai originale poante în poezia românească pentru copii, i-a cucerit pe spectatorii (numeroși și educați) mari și mici. Imaginea omului și personalității lui V. Teleucă a fost asigurată de dl. drd. Gabura, ginerele poetului - lirosof (termen descoperit de M. Cimpoi în prefața poemului dramatic „Decebal”). Comisia metodică Limba și literatura română din liceu a reușit să structureze o activitate captivantă, o adevărată lecție de suflet, în care s-au produs elevii gimnaziști și liceeni, iar administrația liceului a fost catalizator al acestei manifestații deosebite. Am avut plăcerea să trăiesc frumoasele clipe ale reîntâlnirii cu poezia lui Teleucă și cu invitații distinși, dar și să constat că în raionul Strășeni apar tot mai multe „capitale” ale Limbii Române. Din numele DÎ Strășeni aducem cele mai frumoase felicitări organizatorilor lecției de poezie, memorie și inteligență.


În atenția managerilor și a administratorilor SIME de tip instituție, Direcția învățământ Strășeni solicită, de urgență, corectarea datelor cu privire la numărul de elevi, elevi verificați cu Registru de Stat a Populației și infrastructura școlară.

1. Corectarea datelor pentru INSTITUȚII, numărul de elevi (descărcați tabelul cu numărul de elevi la 13.12.2017, Nr.elevi total introdusi(institutii) trebuie să coincidă cu Nr.elevi calculati(inmatriculati)).

2. Corectarea datelor pentru infrastructura instituției, atenție deosebită la unitățile de măsură Aspecte principale la infrastructură 13.12.2017(în SIME, la fiecare indicator, în paranteze este indicată unitatea de măsură sau calificativul DA/NU).

3. Verificarea datelor personale pentru elevi și cadre cu Registru de Stat. Tabel Verificare la 13.12.2017 (Excepție fac doar elevii cu date incorecte în Registru De Stat. Pentru acești elevi se va completa, nominal, formularul Excel și se va expedia în adresa Direcției învățămînt, până la data de 15.12.2017, prin e-mail)

11.12.2017

În atenția managerilor instituțiilor de învățământ și a factorilor cointeresați, Proiectele Regulamentului cu privire la examenul de bacalaureat, a Regulamentului cu privire la examenele de absolvire a gimnaziului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a testării naționale în învățământul primar sunt postate pe pagina Agenției în compartimentul Transparență http://aee.edu.md/content/transparen%C8%9B . În acest context, managerii instituțiilor de învățămînt, vor prezenta (în formă scrisă) propuneri, sugestii cu referire la îmbunătățirea documentelor menționate, în cadrul ședinței din 13.12.2017.

30.11.2017

În atenția managerilor și a administratorilor SIME de tip instituție, în sistem a fost introdus un instrument nou de verificare a notelor. În meniul CLASA/Verificare note, acesta permite verificarea notelor pentru o clasă integral. Din motivul depistării în sistem a elevilor fără note, apariției obiectelor de studiu ne predate, este solicitată verificatea notelor pentru toate clasele. în cazul apariției neregulilor de funcționare anunțați la tel.023728160.

1. Corectarea datelor pentru INSTITUȚII, numărul de elevi(descărcați tabelul cu numărul de elevi la 30.11.2017, Nr.elevi total introdusi(institutii) trebuie să coincidă cu Nr.elevi calculati(inmatriculati)).

2. Verificarea datelor personale pentru elevi și cadre cu Registru de Stat. Tabel Verificare la 30.11.2017 (Excepție fac doar elevii cu date incorecte în Registru De Stat)

27.11.2017

În atențiamanagerilor șia administratorilor SIME de tip instituție, în sistem au fost depistate următoarele carențe, ce trebuie înlăturate:

1. Schimbarea parolelor implicite pentru administratorii de tip instituție și diriginte (condiție obligatorie pentru menținerea nivelului de securitate a datelor cu caracter personal)

2. Introducerea datelor personale pentru administratorii de tip instituție și diriginte (inclusiv e-mail și telefon de contact).

3. Corectarea datelor pentru INSTITUȚII, numărul de elevi(descărcați tabelul cu numărul de elevi, Nr.elevi total introdusi(institutii) trebuie să coincidă cu Nr.elevi calculati(inmatriculati)).

4. Corectarea datelor pentru INSTITUȚII, Numărul de elevi cu CES.

5. Verificarea datelor personale pentru elevi și cadre cu Registru de Stat. Tabel Verificare (Excepție fac doar elevii cu date incorecte în Registru De Stat)

6. Cadrele auxiliare ce indeplinesc câteva funcții, vor fi întroduși de mai multe ori (pentru fiecare funcție îndeplinită).

22.11.2017

În atenția managerilor școlari și profesorilor LLR, pentru deplasarea la seminarul didactico-metodicla la limba și literatura Română, din LT Sireați, delegații se prezintă pe data de 29.11.2017, ora 0800, la Consiliului Raional Strășeni.

16.11.2017

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și a administratorilor SIME, Ordinul Ministerului Educației Culturii și Cercetării nr.367 din 13.11.2017, cu privire la prelungirea termenului limită pentru actualizarea datelor în SIME anului de studii 2017-2018 .


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și a administratorilor SIME, Circulara Ministerului Educației Culturii și Cercetării nr.506 din 14.11.2017, cu privire la închiderea anului de studii 2016-2017 în SIME.

09.11.2017

În atenția profesorilor de chimie. În incinta Gimnaziului Țigănești la data de 14 noiembrie, se va desfășura seminar pentru disciplina respevtivă. Este organizat transport ora 0800, din fața Consiliului Raional.

03.11.2017

În atenția administratorilor de tip instituție a Sistemului Informațional de Management Educațional, în în sistem au fost întroduse restricții cu privire la anii de studiu activi. Noul an de studiu nu poate fi deschis, până la închiderea celui precedent. (Instituțiile ce nu au deschis anul de studii 2017-2018, trebuie să închidă anul de studii 2016-2017, pentru a avea posibilitatea de a deschide noul an de studii).

25.10.2017

În atenția administratorilor de tip diriginte și de tip instituție a Sistemului Informațional de Management Educațional, în regim de urgență trebue de verificat datele personale a elevilor și angajaților. Sistemul nu trebuie să conțină persoane ce nu coincid cu registru de stat.


În atenția managerilor instituțiilor de învățământ. În incinta LT Sireți la data de 31 octombrie, ora 0900 se va desfășura seminarul instructiv-metodic pentru președinții CMI „Monitorizarea procesului PEI” (ordinul DÎ nr.286 din 24.10.2017). Plecarea spre Sireți: 31 octombrie, ora 0830 din fața CR. Prezența obligatorie.

20.10.2017

În atenția factorilor cointeresați, Direcția Învățămînt Strășeni anunță prelungirea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori în instituții de învățămînt din raionul Strășeni. Detalii în fișierul atașat.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Ministerului Educației Culturii și Cercetării nr.02-09/6481 din 18.10.2017, cu privire la promovarea personalirăților notorii din cultura națională. Informația despre activitățile desfășurate vor fi expediate pînă la 01.11.2017 la adresa valentinamoraru1958@gmail.com.

19.10.2017

În atenția administratorilor SIME de tip instituție, în sistem a fost activată opțiunea de deschidere a anului școlar 2017-2018. Se vor urmări unele momente:

1. Obligatoriu toți elevii care nu mai studiază in instituția de învățământ - să fie exmatriculați. În caz ca Admin. Instit. sau Dirig. nu i-au pus acest statut - alte institutii nu-i pot adăuga in sistem nici de la zero, și nici prin transfer (deoarece ei vor fi legati de institutia veche)

2. Obligatoriu la toți elevii din cl.9, cl.12, care au absolvit cel mai înalt nivel și nu vor mai studia in instituția data - li se va selecta statutul EXMATRICULAT, exact același motiv ca si in pct.1. Elevii din cl. 9, 12 care ramân in această scoală - rămân cu statutul înmatriculat. învață.

3. Daca cu IDNP mai sint nereguli - le trimiteti prin poștă (datele elevilor, insituția și clasa).

4. Pentru elevii cu IDNP-urile gresite - se va crea un dosar în care se vor plasa scanate actul de identitate a elevilor și intr-un doc. Word descrierea, cum e corect și ce returnează Registru, vom încerca să rezolvăm cu Registru de Stat.

5. După ce institutia este sigură că datele sunt întroduse corect pentru anul școlar 2016-2017, au exmatriculat elevii ce au plecat, au pus notele pentru examene, au verificat notele anuale - se va închide anul școlar.

6. După închiderea anului școlar - (Din acest moment nu mai pot fi făcute modificări în anul vechi) se va deschide anul nou școlar

7. În primul rând Administratorii de tip Instituție OBLIGATORIU va verifica rețeaua de clase.

8. După ce a fost creată/modificată rețeaua de clase este necesar de a actualizeaza conturile diriginților (utilizatorilor li se aplică rol de diriginte pentru NOUA CLASĂ)

9. Următorul pas, Diriginții vor tranfera elevii în clasa nouă.

02.10.2017

În atenția administratorilor SIME de tip instituție, în sistem a fost corectată posibilitatea de transfer în altă instituție și a fist publicat chidul de utilizare.

29.09.2017

În atenția administratorilor SIME de tip instituție, au fost deschise conturile (administratorii ce au semnat angajamentul privind securitatea datelor) pentrul sistemul cu date reale.


În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, administraţia Centrului de Informaţii Universitare anunță lansarea p​​rogramului „Burse de Excelență pentru profesorii în IT”, ediţia 2017, finanţat integral de către Fundaţia Orange Moldova. Proiectul are drept scop susţinerea tinerilor profesori de informatică, care activează în instituţiile rurale din RM, prin oferirea, în bază de concurs, a 25 de granturi a câte 25000 lei, inclusiv a câte un laptop. Fundaţia Orange Moldova în calitate de partener al programului îşi propune să promoveze angajarea tinerilor profesori de informatică în instituţii de învăţământ rurale din Moldova, unde se înregistrează o lipsă mai acută de cadre didactice, prin stimulare financiară, astfel încât tinerii specialişti să beneficieze de susţinere la treapta iniţială din carieră.


În atenția instituțiilor de învățămînt, în perioada 2 – 8 octombrie 2017 se va desfășura Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2017 “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediția a XI-a, cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului la nivel republican. SNV este evenimentul care mobilizează un număr mare de organizaţii şi cetățeni din toată țara pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a comunităţii. Evenimentul este inclus în art. 15 pct. (2) lit. a) din Legea Voluntariatului Nr. 121 din 18.06.2010. Pe parcursul unei săptămâni autorităţile publice, instituţiile publice, organizaţiile societăţii civile și grupuri de inițiativă în parteneriat cu mass-media, business-ul, persoane publice etc. realizează campanii de sensibilizare, dezbateri pe tema voluntariatului, acţiuni de caritate, salubrizare, şezători, instruiri etc. In acest context facem un apel catre dirigintii de clase să desfasoare Ora clasei sub genericul saptaminii nationale a voluntariatului. Tot odata incurajam institutiile sa se implice și in alte activități de voluntariat. Pentru a colecta date cantitative si calitative despre evenimete se vor completa formularele atașate.

27.09.2017

În atenția administratorilor SIME de tip instituție, de pe ancora alăturată descărcați prezentarea de instruire din cadrul seminarului din 27.09.2017.

26.09.2017

În atenția instituțiilor de învățămînt, Circulara Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.02/13-796 din 25.09.17, cu privire la lansarea proiectului „Incluziunea digitală rurală”, ediția 2017.

25.09.2017

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și a administratorilor de tip instituție SIME, la data de 27.09.2017, în incinta Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, ora 1000, se va desfășura seminarul de instruire a administratorilor de tip instituție în noul Sistem Informațional de Management Educațional. Administratorii SIME vor lua cunoștință cu regulamentul cu privire la securitatea datelor cu caracter personal, vor prezenta angajamentul anexat acestuia și copia ordinului din instituție cu privire la asigurarea securității datelor.


În atenția președinților comitetelor sindicale din instituțiile de învățămînt preșcolar și preuniversitar, vineri 29.09.2017, ora 0930, în incinta Institutului Muncii (str. Zimbru 10, microbus 175) se va desfășura un seminar cu tematica „Modificările legislației în domeniul muncii și protecției sociale”. Președinte ctc M. Paladi.

18.09.2017

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția Învățămînt Strășeni solicită propuneri pentru desemnarea administratorilor de tip instituție a Sistemului Informațional de Management Educațional (SIME) renovat. Pînă la data de 20.09.20107, la adresa direcției se va expedia: Numele, Prenumele, adresa de e-mail a persoanei ce va fi desemnată în calitate de administrator local.

15.09.2017

În atenția factorilor cointeresați, Direcția Învățămînt Strășeni anunță concurs pentru ocuparea posturilor vacante de directori în instituții de învățămînt din raionul Strășeni, detalii și cerințele față de candidați le puteți descărca de pe ancora alăturată.


 
 

 

ABOUT
000webhost logo