DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT STRĂŞENI
 
   
MENIUL PRINCIPAL
NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
PLANIFICARE
EVALUARE
ACTE NORMATIVE
CONCURSURI
LINCURI UTILE
CONTACTE
SIME
 

CĂUTAREIIC
ISE
PRESCOLAR
PRODIDACTICA
UPSC
UST

USEFSNOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
 

28.04.2015

În atenţia profesorilor de istorie pentru seminarul din 29.04.2015 va fi transport organizat la 830 la Consiliul Raional.

27.04.2015

În atenţia managerilor şcolari și a profesorilor de LLR seminarul didactico-metodic din or. Bucovăţ se contramandează. Despre o altă dată a desfăşurării respectivei şedinţe se va anunţa suplimentar. Sp.met. Condrea I..

24.04.2015

În atenţia managerilor şcolari Seminarul instructiv-metodic ”Educația incluzivă- bariere și factori de succes”, este transferat pentru data de 06.05.2015.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr. 121 din 24.04.2015 referitor la desfășurarea festivalului-concurs raional al cîntecului folcloric pentru copii.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea Agenției de Ocupare a Forței de Muncă nr. 61 din 22.04.2015 referitor la organizarea decadei orientării profesionale.

23.04.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr. 117 din 17.04.2015 referitor la punerea în aplicare a Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I pentru anul de studii 2015-2016.


În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată puteți descărca condițiile concursului „Fii artistul dunării”

22.04.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr. 116 din 17.04.2015 referitor la organizarea şi funcţionarea Consiliului de administraţie în instituţiile de învăţămînt general.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Dispoziția Ministerului Educației nr.158 din 22.04.2015 referitor la participarea cadrelor didactice și a elevilor la Moldova ICT Summit.

21.04.2015

În atenţia managerilor şcolari şi profesorilor de LLR! Probele de evaluare finală pentru clasele a V-a şi a X-a vor putea fi descărcate din poșta electronică miercuri, 22.04.2015, ora 800.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Dispoziția Ministerului Educației nr.74 din 02.03.2015 referitor la componența consiliului național al elevilorpentru anul de studii 2014-2015.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scricoarea Ministerului Educației nr.02/12-2600 din 16.04.2015 referitor la studiul „Consumul de alcool, tutun și droguri în rîndurile elevilor din școli”.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Direcției învățămînt nr. 113 din 17.04.2015 referitor la organizarea și desfășurarea conferinței raionale a bibloitecarilor. Biblioteca publică raională „Mihai Sadoveanu”, 22.04.2015, ora 1000.

16.04.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, de pe ancora alăturată descărcați rezultatele olimpiadei raionale la educația fizică.

15.04.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scricoarea Ministerului Educației nr.02/13-2074 din 07.04.2015 referitor la desfășurarea concursului „Europa la noi acasă”.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Scricoarea Centrului de Sănătate Publică Strășeni nr. 01-6/172 din 10.04.2015 referitor la pregătirea instituțiilor de învățămînt în anul de studii 2015-2016.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr. 204 din 09.04.2015 referitor la înscrieria copiilor în clasa 1 în anul de studii 2015-2016.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr. 202 din 09.04.2015 referitor la înscrieria copiilor în clasa 1 în anul de studii 2015-2016.

14.04.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Scrisoarea nr. 108 din 07.04.2015 referitor la concursul național ecologic „UP! Eco”.

08.04.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția învățămînt solicită identificarea persoanelor care vor fi numite în calitate de responsabil pentru întroducerea datelor în Sistemul de personalizare a certificatelor gimnaziale (SPCG). Acesta trebuie să fie o persoană responsabilă, să dispună de cutie poștală și să aibă abilități de lucru cu formularele web. Către Direcția învățămînt va fi expediată informația (nume prenume, cutia poștală, funcția, telefon mobil)sînt cerințe obligatorii ale sistemului , pentru crearea conturilor în sistem.


În atenția instituțiilor de învățămînt, rezultatele concursului „La izvoarele înțelepciunii” pot fi descărcate de pe ancora alăturată.

07.04.2015

 
 

 

ABOUT