DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT STRĂŞENI
 
   
MENIUL PRINCIPAL
NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
PLANIFICARE
EVALUARE
ACTE NORMATIVE
CONCURSURI
LINCURI UTILE
CONTACTE
SIME
 

CĂUTAREIIC
ISE
PRESCOLAR
PRODIDACTICA
UPSC
UST

USEFSNOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
 

30.06.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, Ordinul Direcției învățămînt nr.268 din 22.06.2015 cu privire la organizarea și desfășurarea sesiunii suplimentare/repetate de examene în învățămîntul preuniversitar, sesiunea 2015.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, de pe ancorele alăturate descărcați formularele raportului. anexele vor fi completate și expediate pe adresa electronică ion.ampava@gmail.com și imprimate, vizat cu ștampilă și semnătură. Vă rugăm să transmiteți informația și în instituțiile preșcolare. Informații suplimentare la tel. 0-237-2-21-70, 0698655484 Ampava Ion.

29.06.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, certificatele de studii gimnaziale (pentru elevii cu date completate corect în SPCG) pot fi preluate mîne 30.06.2015 începînd cu orele 1000. Atenționăm certificatele vor fi înregistrate în registre specializate de tip nou, care pot fi procurate de la Moldidactica.

26.06.2015

În atenția absolveților din sesiunea 2015, Ordinul Ministerului Educației nr.268 din 22.06.2015 cu privire la schemele de convertire a punctelor în note la examenele de absolvire.


În atenția administratorilor SIME, de pe ancora alăturată descărcați formularul Excel pentru confirmarea completării SIME.

25.06.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt și a administratorilor SIME, Dispoziția Ministerului Educației nr.268 din 22.06.2015 cu privire la validarea datelor introduse în sistemul de cartografiere.


În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr.582 din 26.06.2015 cu privire la organizarea și desfășurarea sesiunii suplimentare de examene 2015.


În atenția instituțiilor de învățămînt și a factorilor cointeresați, Scrisoarea Ministerului Educației nr. 13/13-617 din 23.06.2015 cu privire examenul de bacalaureat, sesiunea 2015.

22.06.2015

În atenția instituțiilor de învățămînt, Ordinul Ministerului Educației nr.328 din 12.06.2015 cu privire la aprobarea plăților de închiriere a manualelor pentru învățămîntul gimnazial și liceal în anul de studii 2015-2016.


În atenția managerilor școlari, de pe ancorele alăturate descărcați formularele, acordul și declarațiile cu privire la colectarea datelor, precum și procedura de completare a acestora. Formularele completate vor fi expediate pe adresa di.straseni@gmail.com


În atenția managerilor de liceu, Direcția învățămînt solicită expedierea pe adresa electronică prof.condrea@mail.ru a următoarelor informații: rezultatele tezelor semestriale , tiplul, profesorul, nr. de ore și clasa în care s-au desfășurat ore opționale la LLR. La fel necesitatea de cadre la disciplina LLR și activități extracurriculare deosebite. Informația se va expedia la data de 22.06.2015 pînă la 1700.

18.06.2015

În atenția managerilor de liceu, de pe ancora alăturată descărcați distribuția locurilor în sala Casei de Cultură, la balul de absolvire.


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcți îvățămînt solicită prezentarea informației din anexa atașată pînă la data de 01.07.2015. Informația se va prezenta în format electronic la adresa crt_rodic@yahoo.com și pe format de hîtie bir.213.

17.06.2015

În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția învățămînt solicită prezentarea informației cu privire la notele din sesiunea 2015, examen gimnaziu. Informația se va expedia în format electronic pe adresa di.straseni@gmail.com și varianta imprimată cu semnătură și ștampilă (bir. 208). Nu se permite modificarea formularului, se va întroduce doar informația finală (inclusiv exame repetate).


În atenția managerilor instituțiilor de învățămînt, Direcția învățămînt solicită prezentarea informației cu privire la componența nominală a consiliului de administrație. Informația se va prezenta în format imprimat, în bir.205, pînă la data de 22.06.2015.


În atenția Președinților Comisiilor Școlare de Examen pentru absolvirea gimnaziilor:

1. Ridicarea materialelor de la Centrul Raional de Evaluare a lucrărilor de examen se va desfășura joi, 18 iunie, ora 830.

2. Anunțarea elevilor, afișarea rezultatelor, 18 iunie, ora 1100.

 
 

 

ABOUT