DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT STRĂŞENI
 
   
MENIUL PRINCIPAL
NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
PLANIFICARE
EVALUARE
ACTE NORMATIVE
CONCURSURI
LINCURI UTILE
CONTACTE
 

CĂUTAREIIC
ISE
PRESCOLAR
PRODIDACTICA
UPSC
UST
NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
 

 

23.05.2019

În atenția factorilor cointeresați, Primăria Roşcani, anunță concursul pentru ocuparea postului vacant de director în instituției publice de învățământ preşcolar, Grădiniţade copii "Alunelul" din s. Roşcani. Detalii în fișierul atașat .

22.05.2019

În atenția factorilor cointeresați, Direcția Învățământ Strășeni, anunță prelungirea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori în instituțiile de învățământ:
• Gimnaziul din s. Bucovăţ
• Gimnaziul din s. Oneşti
• Gimnaziul din s. Dolna
• Gimnaziul din "Valentin Slobozenco" s. Micăuţi
• Gimnaziul din "Mihai Viteazul" mun. Străşeni
• Liceul Teoretic Romăneşti.
Detalii în fișierul atașat

03.05.2019

Direcţia învăţămînt Străşeni la 03 mai 2019 a organizat şi desfăşurat o Conferinţă şriinţifico-practică cu cadrele didactice din raion la disciplinele şcolare, avînd ca obiectiv : stabilirea unei strategii comune de asigurare a continuității în implementarea ECD la nivelul clasei a IV-a și a V-a vis-a-viis de adaptarea eficientă a elevilor de la învăţământul primar prin trecere la cel gimnazial , adaptării la stiluri diferite de predare şi evaluare.
În debutul conferinţei, Iulia CERTAN, şef al Direcţiei învăţămînt Străşeni , a realizat o retrospectivă a implementării Codului Educaţiei cu privire la prevederile art.16, alin. 5, axată pe evaluarea în învăţământul primar, accentuînd importanţa ECD ca paradigmă fundamentată ştiinţific şi metodologic.
Partea plenară a Conferinţei a demarat cu prezentarea un suport ştiinţifico-metodic valoros: Demersul științific și metodologic de asigurare a continuității în implementarea ECD la nivelul clasei a IV-a și a V-a. prezentat de specialistul principal al Secţiei Politici Educaţionale şi Managemet Eudochia COTELEA, urmat de de o altă prezentare a Şefului Serviciului Psihopedagogic Tatiana BICTAGHIROV: Actualizarea conceptului de continuitate în implementarea ECD la nivelul clasei a IV-a și a V-a din perspectivele fiziologice şi psihopedagogice a elevului .
Relevantă a fost activitatea în ateliere a cadrelor didactice pe discipline unde au fost implicaţi formatori raionali cu competenţe speciale în domeniul Evaluării Criteriale prin Descriptori a căror experienţă a fost preluată de publicul prezent. Menţionăm activitatea formatorilor Ina Iorgachi, Guţu Steluţa, învăţătoare din IP LT”Mihai Eminescu”, Străşeni Bivol Lucia, Griciuc Larisa, învăţăîtoare din IP LT „ Aleco Russo” Cojuşna, Botnaru Vera, director şi profesor din IP LT”Ion Inculeţ” Vorniceni, Iacob Irina, învăţătoare din IP LT” Nicolai Nekrasov” Străşeni care au asigurat dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor cadrelor didactice în implementarea documentelor de politici educaţionale la nivel de clasă şi au identificat modalitățile practice de implicare a cadrelor didactice în implementarea ECD de la treapta primară la treapta gimnazială
La finalizarea Conferinţei, organizatorii au oferit spaţiu tuturor participanţilor pentru discuţii şi exprimarea opiniilor.

23.04.2019

În atenția instituţiilor de învăţământ, este activ Sistemul Informaţional de Personalizare a Actelor de Studii (pentru cl.9)
Administratorii de tip instituţie vor importa datele personale a absolvenţilor din SIME, le vor verifica şi vor adăuga planul cadru. SIPAS(ASG)

18.03.2019

În atenția factorilor cointeresați, Direcția Învățământ Strășeni, anunță prelungirea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori în instituțiile de învățământ:
• Gimnaziul din s. Oneşti
• Liceul Teoretic ”Ion Inculeț” Vorniceni.
Detalii în fișierul atașat

27.02.2019

În atenția managerilor instituţiilor de învăţământi, Direcției învățământ solicită infotmaţia cu privire la numărul de candidaţi la testarea finală şi examenul de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2019. Informaţia va fi prezentată în format electronic (di.straseni@gmail.com) şi varianta imprimată cu ştampilă (bir.208)

15.02.2019

În atenția factorilor cointeresați,Direcția Învățământ Strășeni, anunță concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director a instituției de învățământ:
• Gimnaziul din s. Onesti
• Liceul Teoretic ”Ion Inculeț” Vorniceni.
Detalii în fișierul atașat

20.12.2018

În atenția factorilor cointeresați, Ordinul Direcției învățământ nr.360 din 20.12.2018 cu privire la monitorizarea activității gimnaziului Țigănești.

03.12.2018

În atenția instituțiilor de învățământ, Dispoziția Președintelui Raionului nr.177 din 28.11.2018, cu privire la inventarierea anuală a bunurilor.

03.12.2018

În atenția instituțiilor de învățământ, Dispoziția Președintelui Raionului nr.177 din 28.11.2018, cu privire la inventarierea anuală a bunurilor.

23.11.2018

În atenția factorilor cointeresați. Direcția Învățământ Strășeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante:
1. Specialist principal în cadrul Serviciului management al resurselor umane, comunicare și relații cu publicul.
2. Specialist principal în cadrul Serviciului economico-financiar
3. Specialist în cadrul Secției Politici educaționale.
Detalii în fișierul atașat.


La data de 21.11.2018, în incinta Gimnaziului Rădeni s-a desfășurat seminarul raional la disciplina informatica. De pe ancorele alăturate pot fi descărcate materialele de la seminarul respectiv.


La data de 03.11.2018, în incinta Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” sa desfășurat Turneul Republncan de luptre libere consacrat Antrenorului Emerit al Republicii Moldova Gheorghe livădari (ediția -IX).Evenimentul a fost organizat de către Direcția învățămînt și Consiliul Raional, detalii în fișierul atașat.

20.11.2018

În atenția profesorilor de informatică, pentru deplasarea la seminarul din data de 21.11.2018, în gimnaziul Răden, la gara auto este rutiera Strășeni -Romănești, la ora 750.

12.11.2018

În atenția factorilor cointeresați, Direcția Învățământ Strășeni anunță prelungirea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori în instituțiile de învățământ :
• Gimnaziul din s. Onesti;
• Gimnaziul din s.Gălești;
detalii în fișierul atașat.

05.11.2018

În atenția instituțiilor de învățământ, Scrisoarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.10/01-1200-18 din 18.10.2018, cu privire la auditul Sistemului Informațional de Management Educațional.

Formularele imprimate și ordinele de numire (utilizatirii și administratorii SIME) se vor prezenta la direcți învățământ (bir.208) până la data de 07.11.2018.

06.09.2018

În atenția instituțiilor de învățământ și a factorilor cointeresați, Ordinul Ministerului Educației Culturii și Cercetării nr.1531 din 18.10.2018, cu privire la tezele semestriale, anul școlar 2018-2019.

06.09.2018

În atenția administratorilor de tip instituție SIME, de pe ancorele alăturate pot fi descărcate materialele de la seminarul din 06.09.2018, cu privire la modificările efectuate în SIME pentru conformarea necesităților actuale.


 
 

 

ABOUT
www.000webhost.com